Informacja niejawna - strona 6

Doręczenie szczególne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

- jeśli zawierają informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” a także do innych akt, które organ...

Struktury organizacyjne 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

(np. skarbowa, bankowa, przedsiębiorstwa, zawodowa-lekarska). Informacje niejawne zawierają tajemnicę...

Dostęp do informacji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1519

ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie...

Dowody-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

do zachowania tajemnicy państwowej ( Art. 179 )- ustawa z 1999 o ochronie informacji niejawnych okoliczności...

Dowody w kpa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie...

Obowiązki pracownika - Wynagrodzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę -informacje niejawne mogą być udostępniane osobie...

Ustawa o Trybunale Stanu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

w tajemnicy informacji niejawnych.> 3. Dla uzyskania wiedzy specjalistycznej Komisja może powoływać biegłych...