Informacja niejawna - strona 7

Działalność finansowa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie a. odrębnych przepisów ( ← ustawa o ochronie...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

. Ochrony Informacji Niejawnych * Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - delegaturami UOKiK...

Podejście procesowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987

informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego PJ-U-11 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze...

Bezpieczeństwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2261

zasady wzajemnych konsultacji, współdziałania w rozwoju zdolności obronnych, ochrony informacji...

Zmiany w KPA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne...