Informacja niejawna - strona 5

Informatyzacja jako polityka publiczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

elektronicznej) lub blokować (np. dla ochrony danych osobowych i informacji niejawnych). Wychodząca z takiego...

Iinformacje wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

że ich jawność jest wyłączona bądź ograniczona na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych...

Samorząd - pojęcie i klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

i Żandarmerii Wojskowej. Na podstawie ustawy z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych działa...

Terminy-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

informacji niejawnych, a więc gdy nie można go nadać w placówce pocztowej. Nie ma natomiast znaczenia...

Prawa i wolności obywatelskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

i służbowej reguluje ustawa z 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych Przepisy ustawy mają zastosowanie...

Wykład - minister obrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziale obrony narodowej, 7) określanie celów, kierunków i zadań...

Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

i obsługi funkcjonowania NIK Gospodarczy Ochrony Informacji Niejawnych Prezydialny Rachunkowości Zadania...