Informacja genetyczna - strona 17

Mikrobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Ryszard Pado
 • Mikrobiologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6643

i grzyby śluzowce VIRALES = WIRUSY zbudowane z kwasów nukleinowych zawierających informację genetyczną...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3115

się przez to materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji...

Komórka zwierzęca

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1393

; nie jest organellum autonomicznym - jej budowa zależy od czynników wewnątrzkomókowych ( nie posiada informacji...

Biomedyka - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Kościńska
Pobrań: 504
Wyświetleń: 13370

stanowi nośnik informacji genetycznej. Jednostka funkcjonalna odpowiedzialna za przekazywanie informacji...

Inżynieria genetyczna- wykład 11

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1414

wydzielana informacja genetyczna i ten gen jest wklinowywany do wektora. Oczywiście są szczegóły...

Biochemia - materiały

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3297

Biosynteza białka DNA jest nośnikiem, informacji genetycznych przenoszonych za pośrednictwem mRNA...

Bioróżnorodność-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2870

to sposób uzewnętrzniania się informacji genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmów, inaczej to rozmaitość form...