Indywiduum - strona 32

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

i subsumcyjne, co wiąże się z innymi znaczeniami tego słowa. Zdania atomiczne - orzeka, że pewne indywiduum (X...

Ogólne pojęcia i zagadnienia z logiki.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika prawnicza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1813

(denotację). c) • • Indywidualne- odnoszą się do jakiegoś ściśle wyodrębnionego, oznaczonego indywiduum, np...

Zagadnienia z gegrafii politycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826

w jego pismach terminologia: „instynkt biologiczny", „organiczne indywiduum", „ciało państwowe". Zadanie...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1561

- wyalienowanie kultury wysokiej w imię kultury masowej 2 idee: 1) filozofia oświeca silne indywidua i emancypuje...

Podstawowe zagadnienia z filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3500

W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: ontologia, antropologia filozoficzna, gnoseologia, szkoła jońska, idealizm obiektywny, koncepcja człowieka, dusza, teoria poznania. Ponadto w dokumencie można spotkać charakterystykę szkół filozoficznych, takich jak: szkoła epikurejska, st...

Filozofia - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1946

od Ja empirycznego czyli od Ja będącego czymś określonym: myślenie o sobie jako o określonej jednostce, indywiduum...