Biogeneza i historia biosfery - Powstanie życia na Ziemi

Nasza ocena:

4
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biogeneza i historia biosfery - Powstanie życia na Ziemi  - strona 1

Fragment notatki:

Biogeneza i historia biosfery Powstanie życia na Ziemi Co to jest: życie Wiek Ziemi oceniany jest na około  4,5  mid lat, nieco mniej niż trzecia część wieku całego Wszechświata. Niewątpliwe dowody  paleontologiczne świadczą, że co najmniej od 3 mid lat, a może nawet od 3,85 mid lat, jak wynika z niektórych badań, jednym z  charakterystycznych zjawisk na naszej planecie jest życie. Przez tak długi szmat czasu warunki fizyczne na Ziemi znacznie się   zmieniały. Życie nie tylko przetrwało wszystkie te zmiany, ale mamy powody przypuszczać, że było główną przyczyną wielu z nich. Nie jest łatwo streścić współczesne poglądy na powstanie i wczesny rozwój życia na Ziemi. Mamy tu do czynienia z grupą   hipotez o bardzo wątłych, jak dotychczas, podstawach empirycznych. Jeszcze trudniej jest klarownie zdefiniować przedmiot tych   rozważań: czym w ogóle jest życie? Wielu przyrodników świadomie uchyla się od próby sformułowania jego definicji. „Nie da się  powiedzieć, co to jest życie", powiadają. Można tylko powiedzieć, jak odróżnić „żywe" od „nieżywego" — wówczas definicja życia  sprowadza się do podania listy atrybutów tego, co nazywamy żywym organizmem. Najczęściej wymienia się: zdolność do replikacji  (rozmnażanie), zdolność do przetwarzania materii i energii (metabolizm), podkreśla się jedność strukturalną żywych organizmów,   które nieodmiennie zbudowane są z kwasów nukleinowych i białek. Niektórzy dodają, iż do stałych atrybutów żywych organizmów   należy produkowanie licznych potomków, z których tylko część daje początek następnym pokoleniom. Drobne różnice między   osobnikami, powstające przypadkowo, ale odziedziczalne, są warunkiem doboru naturalnego, a co za tym idzie  —  ewolucji form  życiowych. Ta i podobne operacyjne definicje wystarczają doskonale na potrzeby praktycznego porozumiewania się, nie znaczy to jednak, że  usuwają zasadnicze wątpliwości. Podejście „organizmo-centryczne" nieuchronnie prowadzi do niekonsekwencji: jeśli zdolność do  replikacji, metabolizm i określony skład chemiczny rzeczywiście są atrybutami pojedynczego organizmu, to podleganie doborowi   naturalnemu i ewolucji może być już tylko właściwością licznych organizmów, i to z uwzględnieniem upływu czasu. Warunkiem  przypisania   jakiemukolwiek   żywemu   organizmowi   wymienionych   atrybutów   jest,   aby...   nie   był   on   pojedynczym   organizmem,  odizolowanym od innych i od nieożywionego otoczenia. Do zagadnienia „czym jest życie" można jednak podejść od innej strony. Postępy badań geochemicznych i klimatycznych, 

(…)

… (na Półwyspie Indyjskim), o
powierzchni 200 tysięcy km2 i miąższości sięgającej 2 km, powstały na przełomie kredy i trzeciorzędu.
Niewykluczone, że zderzenia z wielkimi asteroidami wyzwalały gigantyczną energię w skorupie ziemskiej, dając początek
masowym ruchom tektonicznym. Oznaczałoby to, że krater meteorytowy mógłby być ukryty gdzieś pod powierzchnią bazaltów.
Jeżeli bolid wybiłby krater o średnicy 100-200…
… zauważył bowiem, iż koacerwaty
powstające na przykład przy zmieszaniu gliceryny i gumy arabskiej zachowują się podobnie jak żywe komórki: pobierają z otoczenia
związki chemiczne, pęcznieją, potem dzielą się na dwa „potomne" pęcherzyki itd.
Eksperymenty z „syntetycznymi funkcjami życiowymi"
Dalej od Oparina poszli badacze, którzy wykonując różne eksperymenty fizykochemiczne utrzymywali, iż doprowadzili…
… z dobrze udokumentowanych było wymieranie permotriasowe. pierwiastki występują w wielu odmianachwówczas 54% rodzin zwierząt morskich, zawierających 78-84% są
Liczne Szacuje się, że w krótkim czasie wyginęło izotopowych, różniących się masą atomową. Jedne z nich rodzajów.
Oznacza to zgubę 95-96% wszystkichmogą być stosunkowo łatwo wykrywane, ale ich zawartość w materiale ulega z
promieniotwórcze, dzięki czemu gatunków…

pierwiastków. Rozróżniają izotopy na podstawie ich masy atomowej (bez względu na to, czy są promieniotwórcze, czy nie) i dlatego
proporcje poszczególnych izotopów w żywych organizmach są inne niż w materiale pochodzenia abiotycznego. Na przykład,
asymilujące rośliny unikają węgla ^C, a zubożenia („sygnał") badanej próbki w dany izotop, w stosunku
Stopień wzbogacenia lub preferują „normalny" izotop, ^C; ryć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz