Egzamin licencjacki z biologii - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin licencjacki z biologii - pytania - strona 1 Egzamin licencjacki z biologii - pytania - strona 2 Egzamin licencjacki z biologii - pytania - strona 3

Fragment notatki:

Są to pytania zamknięte, bez odpowiedzi, z takich działów, jak: biogeochemia, botanika, ekologia, mechanizmy ewolucji, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, genetyka, mikrobiologia, zoologia, gleby.

Zestaw pytań - 2011 r.
Biogeochemia
1. Która z wymienionych niżej właściwości żywych organizmów jest wykorzystywana w badaniach paleo-biogeochemicznych:
1. wybiórcze pobieranie izotopu 14C
2. unikanie izotopu 13C
3. rozróżnianie izotopów 14C i 13C
4. wydalanie 12CO2
5. fotosynteza typu C4
2. Która z poniższych form siarki używana jest przez rośliny jako źródło tego pierwiastka do budowy białka
1. H2S
2. S
3. SO2
4. SO4--
5. R-SH
3. Satelity mierzą natężenie promieniowania w różnych zakresach widma. Zaznacz te dwa zakresy, które wykorzystywane są przy ocenie ilości chlorofilu i tempa produkcji pierwotnej na Ziemi:
1. fiolet
2. błękit
3. zieleń 4. czerwień
5. podczerwień
4. Spośród poniższych, zaznacz dwie grupy organizmów, które obecnie odgrywają największą rolę w redukcji atmosferycznego CO2:
1. bakterie chemoautotroficzne
2. sinice
3. grzyby
4. rośliny naczyniowe
5. człowiek
5. Spośród poniższych, zaznacz dwie grupy organizmów, które obecnie odgrywają największą rolę w utlenianiu węgla ze związków organicznych:
1. bakterie heterotroficzne
2. sinice
3. grzyby
4. rośliny naczyniowe
5. człowiek
6. Podkreśl te pierwiastki (minerały), których złoża, eksploatowane przez człowieka, istnieją w znacznej części dzięki działalności żywych organizmów: 1. siarka
2. węgiel
3. miedź
4. wapień
5. boksyty
7. Które z poniższych są silnym źródłem metanu w atmosferze:
1. przeżuwacze
2. pola ryżowe
3. termity
4. mokradła
5. kopalnie węgla 8. Które z poniższych działań człowieka istotnie wpływają na obieg azotu w przyrodzie
1. wylesianie
2. energetyka oparta na gazie ziemnym
3. użytkowanie samochodów
4. energetyka jądrowa
5. intensywne rolnictwo
9. Które z poniższych pierwiastków mogą limitować tempo produkcji pierwotnej w oceanach:
1. N
2. P
3. K
4. Si
5. Fe
10. Od czasu, gdy na Ziemi istnieje życie, natężenie strumienia energii wypromieniowywanej przez Słońce:
1. pozostaje niezmieniony
2. stale maleje
3. stale wzrasta
4. waha się w tzw. Cyklu Milankovica
5. oscyluje w cyklu rocznym
11. Tzw. „Hipoteza Gai” nie jest uważana za poprawną teorię naukową, ponieważ:
1. Jest sprzeczna z pomiarami i obserwacjami
2. Jest sprzeczna z nadrzędną teorią ewolucji
3. Jest sprzeczna z prawami termodynamiki
4. Jest wewnętrznie sprzeczna


(…)

…. Agrobacterium przyczepia się do powierzchni atakowanej rośliny dzięki glukanom w kapsule lub przez wytworzenie włókien celulozowych. Do komórki roślinnej wnika tylko plazmid Ti, który przenosi ważne geny: gen wirulencji powodujący bujanie tkanki; geny substancji regulujących produkcję substancji hormonalnych; geny, które przekierowują metabolizm roślinny na produkcje tzw. opin.
Które z poniższych zdań są prawdziwe dla promieniowców?
Promieniowce to bakterie glebowe tworzące strzępki w substracie oraz strzępki powietrzne. Przedstawiciele promieniowców rosną na skomplikowanych podłożach i zazwyczaj wymagają obecności witamin.
Niektóre promieniowce rozkładają chitynę, pektynę lub lateks.
Promieniowce odpowiedzialne są za charakterystyczny zapach gleby oraz są producentami ważnych antybiotyków. Promieniowce występują w symbiosomach mszyc i przetwarzają glutaminę w szereg aminokwasów ważnych dla mrówek.
ZOOLOGIA
Wszystkie zwierzęta (Animalia) charakteryzuje:
heterotrofia wielokomórkowość posiadanie jądra komórkowego obecność celomy zygota, która przechodzi bruzdkowanie
Wskaż poprawne stwierdzenia opisujące bezkręgowce (Invertebrata): Wszystkie nie mają kręgosłupa. Wszystkie nie mają struny grzbietowej…
… działa tym silniej, im niższa jest efektywna wielkość populacji.
Efektywna wielkość populacji i systemy kojarzeń to zagadnienia ze sobą niezwiązane.
Które z poniższych zdań na temat konfliktów wewnątrz genomów są prawdziwe?
Rozród płciowy zwiększa szansę na wystąpienie konfliktów wewnątrz genomu.
Konflikty mogą powstawać jedynie między genami zawartymi w DNA organelli i DNA jądrowym.
Plazmidy są częstą…
pektyn
usuwaniu ich poza komórkę w wyniku aktywnego transportu
chelatowaniu w cytoplazmie przez białka i polipeptydy
FIZJOLOGIA ZWIERZĄT
Wskaż twierdzenia prawdziwe w odniesieniu do funkcjonowania serca człowieka:
Pojemność minutową można zmniejszyć pobudzając nerw błędny.
Pojemność minutową można obliczyć na podstawie znajomości tętna i ciśnienia krwi.
Acetylocholina zwiększa przepuszczalność błon…
… embrionalnym
Które cechy poprawnie charakteryzują pierścienice (Annelida)? Są to zwierzęta dwubocznie symetryczne. Mają ciało segmentowane.
Posiadają drożny układ pokarmowy. Mają dobrze wykształconą wtórną jamę ciała (coeloma).
Posiadają gruczoł trzustkowo-wątrobowy.
Które z cech charakteryzujących stawonogi (Arthropoda) są prawdziwe?
Posiadają segmentowany chitynowy szkielet zewnętrzny (egzoszkielet…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz