Indywiduum - strona 28

Socjologia - zadania domowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2758

odrębne od indywiduów”. To społeczeństwo właśnie wpływając „z zewnątrz” na jednostkę, czyni z niej istotę...

Fizjologia ilościowa - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Fizjologia ilościowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1610

na poszczególne indywidua chemiczne (związki chemiczne, jony, pierwiastki itp). Ultrafiltracja wymaga zwykle...

Logika-skrypt - role wypowiedzi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1505

: „a jest b” „a ma własność b” Zdanie atomiczne - orzekające, że jakieś indywiduum x, określona jednostka...

Role semiotyczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1162

(czy nie) przedmiotów jakiegoś rodzaju Zdanie atomiczne - orzekające, że jakieś indywiduum x, określona jednostka...

Atomowa spektroskopia emisyjna

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1946

. Interferencje spektralne – emisja lub absorpcja promieniowania przez indywidua inne niż analit w zakresie...

Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1750

(praca, twórczość, realizacja pasji życiowych) - jednostka to nie tylko indywiduum...

Chemiczna analiza 3 - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

- elektrodializa. - jest metodą rozdzielania wykorzystującą róŜnice szybkości migracji naładowanych indywiduów...