Psychologia społeczna - Koncepcje empatii i altruizmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna - Koncepcje empatii i altruizmu - strona 1 Psychologia społeczna - Koncepcje empatii i altruizmu - strona 2 Psychologia społeczna - Koncepcje empatii i altruizmu - strona 3

Fragment notatki:

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Okres przednaukowy GUSTAW TRADE- imitacja , naśladownictwo ludzie naśladują się nawzajem jako ważny element socjalizacji. 1903 rok. W. Mc DUGALL INTRODUCTION TO SOCJAL PSYCHOLOGY E. ROSS SOCJAL PSYCHOLOGY Socjologiczny wariant psy chologii społecznej bada zjawiska i procesy psychiczne występujące w życiu społecznym. Okres naukowy STANISŁAW MIKA Psychologia społeczna bada procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się a w sytuacjach społecznych, tzn. tam gdzie występują inni ludzie. Sytuacje społeczne bezpośrednie C. i M. SHERIF: inni jako jednostki- indywidua członkowie małej grupy społecznej inni jako członkowie zbiorowości - tłumu członkowie instytucji lub organizacji społecznej członkowie społeczeństwa globalnego- Polacy Sytuacje społeczne pośrednie ; kontakt poprzez materialne i niematerialne wytwory ludzkiej działalności kultura materialne - dzieła sztuki, architektura, przedmioty użytkowe niematerialne - język, religia, prawo, obyczaje Metody badań :służy opisowi natury zjawiska Systematyczna - obserwatorem jest badacz który przystępuje do odpowiedzi na pytanie odnoszące się do określonego zjawiska społecznego obserwując je i kodując zgodnie z wcześniej przygotowanym zbiorem kryteriów. Uczestnicząca - systematyczna -obserwator wchodzi w interakcje z obserwowanymi ludźmi , ale stara się nie wpływać na sytuację. : forma obserwacji systematycznej w której badacz obserwuje zachowanie społeczne prze badanie dokumentów archiwalnych ( dzienniki, monografie, prasa itp. ) bada zmianą postaw wobec kwestii. :Technika zadawania pytań w kontakcie bezpośrednim , lub wysyłanie ankiet do domów respondentów. : służy przewidywaniu czy na podstawie zmiennej X możemy przewidzieć zmienną Y. Pomiarom podlegają dwie zmienne i szacuje się relacje między nimi, w jakim stopniu można przewidzieć wartość jednej na podstawie drugiej. Korelacja pozytywna : Jeśli wzrasta X to wzrasta Y max +1 Korelacja ujemna : Jeśli wzrasta X to maleje Y min -1 Brak korelacji oznacza br ak związku X z Y Metoda korelacyjna nie oznacza związku przyczynowo- skutkowego. Warunki niezbędne : Reprezentacyjność próby dla populacji Losowy dobór- każdy ma taką samą szansę pojawienia się w próbie.

(…)

… który przegrywa walkę sygnalizuje że się poddaje, u człowieka okazywanie uległości zwiększa agresję.
Człowiek w odróżnieniu od zwierząt wypracował instrumenty bezpośredniej interakcji.
Fizjologiczne podłoże agresji.
Obszarów mózgu odpowiedzialnych za agresję : ciało migdałowate , podwzgórze.
Można agresję kierować zdalnie , sygnały radiowe wysyłane go ciała migdałowatego zatrzymywały atak byka . Wstrzykiwanie…
… .
Przemieszczenie agresji :
Uczymy agresji wprost odwołując się do ról społecznych.
Czynniki zwiększające agresję:
Zagęszczenie w miastach
Walki lub bierność
Zanik opiekuńczości hiperseksualizm Akty kanibalizmu
Dojazdy do pracy- negatywny wpływ na rodzinę , nieustanne zmęczenie, lęk , gniew ( agresja)
Rozproszenie odpowiedzialności Warunek braku czasu , anonimowość i deindywiduacja powodują narastanie agresji…
… bardziej ryzykowne działania lub decyzje .
Powody Rozproszenie odpowiedzialności Rola lidera Oswojenie się z decyzją Ryzyko jako wartość
Polaryzacja grupowa jest to tendencja grupy do podejmowania skrajnych decyzji niż początkowe inklinacje (skłonności) grupy.
Czynniki poznawcze - interakcja , dochodzi w grupie do wymiany argumentów gromadzenia informacji w wyniku czego stanowiska stają się bardziej wyraziste…
… się wnioskiem.
kolejność argumentacji- efekt świeżości..
jedno lub dwustronny przekaz.
poziom wykształcenia odbiorcy.
znak pierwotnej postawy odbiorcy
efekt uodpornienia- zmiana postaw wobec sytuacji uodparnia na pozostałe kontrargumenty .
stopień rozbieżności w stosunku do postawy odbiorcy.
Bardzo duża wiarygodność nadawcy
8.Stopień zaangażowania odbiorcy.
Charakterystyka odbiorcy
wykształcenie odbiorcy…
… a nie socjologicznym czy formalnie instytucjonalnym. Grupa społeczna składa się z dwóch lub więcej osób które podzielają społeczne identyfikacje lub uważają się za członków tej samej społecznej kategorii.
Minimalna sytuacja międzygrupowa
Interakcje - wzajemny wpływ osób na siebie , komunikacja werbalna i niewerbalna. Najprostszym sposobem jest system analizy interakcji opisany prze R.BALESA.
Dziedzina społeczno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz