Prewencja - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prewencja - wykład - strona 1 Prewencja - wykład - strona 2 Prewencja - wykład - strona 3

Fragment notatki:


18.04.2012
Prewencja rozwinęła się w '60 latach w USA, w Polsce dopiero lata 90te.
Podejście salutogenetyczne - skąd się wzięło zdrowie? podejście patogenetyczne - pyta o czynniki warunkujące patologię, skąd się wzięła patologia?
Ruch wziął się ze wzrostu patologii społecznej.
Degeneracja wielu form życia społecznego 1. Agresja i przemoc 2. Przemoc zbiorowa i 3. Nadmierne zagęszczenie eksperyment Colhuna 4.Anonimowośc i dezindywidualizacja 5. Wandalizm, zachowania gangów, grafika identyfikacyjna, uzyskanie kontroli i wpływu Cele wandalizmu: -wandalizm zaborczy (uzyskanie pieniędzy czy dóbr) -wandalizm taktyczny (środek zawierający uwagę, wymuszający reakcję) -wandalizm ideologiczny -wandalizm mściwy (branie odwetu) -wandalizm zabawowy -wandalizm złośliwy (przejaw gniewu i frustracji) 6.Ślepe posłuszeństwo wobec autorytetu (pogwałcenie wyobrażenie o sobie oraz wartości moralnych) -niedocenienie wpływu sytuacji społecznej -dynamika grupowego myślenia (tajność, zbiorcza paranoja, gra zespołowa) -degeneracja lojalności (konstrukcja życia społecznego opiera się na lojalności) 7.Dehumanizacja związków międzyludzkich -narzucona społecznie -stosowana w samoobronie (lekarze) -i inne
Paradygmat medyczny (w przeciwieństwie do społecznego) zakłada ocenę klienta kryzysowego jako osoby zaburzonej, z dysfunkcjami zachowania wymagającej pomocy lekarskiej, czy może nawet h9ospitalizacji. Podejście interwencyjne kwestionuje prawomocność definiowania ofiary przemocy i nadużycia w paradygmacie COŚTAM
Paradygmat ekologiczny (społeczny) - kieruje naszą uwagę na charakterystykę otaczającego nas środowiska, właściwości systemów społecznych, jako warunkujących patologię lub zdrowie i dobrostan społeczeństwa. Celem i miejscem oddziaływań interwencyjnych staje się tym samym ekosystemem jednostki, a nie tylko ona sama. „Problemy spowodowane przez system, wymagają podejścia systemowego” Zimbardo
Nurt antypsychiatrii - chorych psychicznie nie należy leczyć w szpitalach tylko w społeczności Nurt antyhospitalizmu jako przykład antyinstytucjonalizmu - powinno się zlikwidować instytucje
Postulaty ruchu na rzecz zdrowia społeczności (lata 60te XXwieku)
Akcentowanie wagi praktykowania w społeczności a nie instytucjach
Znaczenie interwencji w społeczności i grupami lojalnymi (społeczeństwo obywatelskie)
Znaczenie prewencji
Znaczenie oddziaływań krótkoterminowych (objęci opieką większej liczby osób)
Diagnozowania potrzeb zdrowotnych społeczności, identyfikacja populacji ryzyka kryzysowego i zagrożenia patologią
Proponowanie i ocenianie programów zaspokajania potrzeb społeczności, promowania zdrowia, rozwiązywania problemów społecznych
Dążenie do wykorzystywania paraprofesjonalistów i wolontariuszy


(…)

… systemowe działania zapobiegające kryzysom (wczesna interwencja wobec grup ryzyka). Najbardziej ambitny cel w interwencji w społeczności: -Monitorowanie i ocena zdrowia społeczności -Zmiana niekorzystnych kierunków procesów społecznych -Promowanie programów edukacyjnych -Inicjowanie prozdrowotnych zmian społecznych
Prewencja wtórna - interwencja wobec osób już zaburzonych, sytuacji kryzysu w fazach na tyle…
… zadośćuczynienia ofierze -dychotomizacja sytuacji przemocy na kata i ofiarę lub naprzemienna dychotomizacja czy zacieranie różnic -nastawienie na karanie sprawców, wskazywanie winnych, typowanie kozłów ofiarnych -zakłócanie obiegu rzetelnej informacji o wymiarze społecznego pokrzywdzenia i różnorodnej patologii
Najłątwiej jest stanąć po stronie sprawcy, który wymaga bezczynności - postawy „nie widzieć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz