Fizjologia ilościowa - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia ilościowa - kolokwium - strona 1 Fizjologia ilościowa - kolokwium - strona 2 Fizjologia ilościowa - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Kolor zielony- ODPOWIEDŹ PEWNA
Kolor czerwony-ODPOWIEDŹ NIEPEWNA Kolor czarny-SUGESTIA INNEJ ODPOWIEDZI Każdy wybiera sobie numer za który będzie odpowiadał w takim sensie,że potwierdzi odpowiedź na 100%(KOLOREM ZIELONYM) . Oczywiście moża pisać swoje sugestie(KOLOREM CZARNYM).Staramy się uzasadniać swoje odpowiedzi. 1.(Wojciech Rokosz) Dobry model matematyczny: Dobrze opisuje rzeczywistość, lecz pozwala również przewidzieć przyszłość. Idealny model matematyczny jest podobny strukturalnie i informacyjne do obiektu modelowanego. a. dobrze opisuje rzeczywistość
b. zawiera ilość parametrów równą ilości stopni swobody +1
c. dobrze opisuje rzeczywistość oraz pozwala prognozować
d. pozwala prognozować ale źle oddaje rzeczywistość
2. Lek oparty na inhibicji białka PCSK9 powinien:
PCSK9 -degradacja LDLR ( wykald 5 slajd 23)
PCSK9 wiąże się z fragmentem EGF-A LDLR, co powoduje internalizację receptora, podobnie jak to ma miejsce w przypadku związaniaP LDL [5]. Niskie pH (5) wnętrza komórki powoduje zwiększenie o 150 razy powinowactwa PCSK9 do EGF. Ponieważ fragment EGF-A jest niezbędny dla recyrkulacji receptora z endosomu do błony komórkowej, jego związanie przez PCSK9 zatrzymuje LDLR w komórce, powodując ich redystrybucję do lizosomów, w których ulegają one degradacji [6, 7]. Alternatywną drogą działania PCSK9 jest jego wewnątrzkomórkowe wiązanie się z receptorem, który uległ internalizacji na skutek wiązania
z LDL, i związanie go z lizosomem [8] (Rycina 1.). W ten sposób PCSK9 powoduje obniżenie gęstości receptorów LDL na powierzchni hepatocytów, a tym samym ogranicza ilość LDL mogących ulec internalizacji i metabolizmowi w tych komórkach. Tak więc wzrost ekspresji PCSK9 pociąga za sobą wzrost stężenia LDL w osoczu, a zahamowanie ekspresji - jego spadek.
Mieć zdolność do degradacji receptorów na frakcji LDL(Cytat KK)
3. (Monika Sikora)Wartość klirensu nerkowego dla różnych substancji usuwanych przez nerki jest: różna (slajd 4 - wykład 2., na 5. jest tabelka z różnymi klirensami dla różnych substancji nawet)
a. taka sama
b. różna
c. nie można go wyznaczyć
d. równa jest natężeniu przesączu kłębuszkowego
4. Wydalanie przez nerki NH4 powoduje:
a. zwiększenie pH krwi b. zmniejszenie pH krwi
c. nie ma wpływu na pH krwi
d. NH4 nie jest usuwany przez nerki
potwierdzenie odpowiedzi, choć pytanie nie było moje (Ala P.):
Amoniak (NH3) powst. w kom. kanalików gł. w wyniku enzymatycznej dezaminacji glutaminy, a następnie dyfunduje do płynu kanalikowego. Tam łączy się z czynnie wydzielonym jonem wodorowym , tworząc jon amonowy (NH4+) i w tej postaci , w połączeniu z anionami płynu kanalikowego , wydalany jest w moczu .


(…)

… jest w większości w proksymalnej części jelita cienkiego[17]. Procesowi temu ulega w formie wolnej i dopiero później zostaje zestryfikowany kwasami tłuszczowymi[17] o długich łańcuchach węglowodorowych.
jaks publikacja naukowa na ten temat popierająca wersję d ;/
Cholesterol jest ważnym składnikiem błon komórkowych oraz prekursorem hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D. Wobec…
… może spowodować wzrost syntezy cholesterolu ponieważ: znalazlam cos takiego:
"polaczenie jelitowo-watrobowe umozliwia resorpcje cholesterolu z zolci, ktora wydostala sie z watroby, jesli polaczenie jest nieaktywne i nie zmienialismy diety, zaczniemy wydalac wiecej cholesterolu niz dotychczas, wiec jego poziom zacznie spadac"
13. Modelując pęcherzyk płucny uwzględniając siły sprężystości ścian oraz napięcie powierzchniowe uzyskujemy zależność p=f(V) pokazaną na rysunku
(nie wiem o chuj tu chodzi ale znalazlam cos takiego EL)
Opory sprężyste, do których zaliczamy napięcie powierzchniowe i sprężyste napięcie tkanki pęcherzyków płucnych sprawiają, że płuca wykazują stałą skłonność do biernego zapadania się podczas ich rozciągania. W wyniku działania sił napięcia powirzchniowego wytwarza się w pęcherzyku ciśnienie…
…-Katchalsky'ego dla membrany idealnie nieselektywnej: σ=0 => Vr=Vs => Jv=Lvp*Δp.
Wykład 7 strona 14 Biofizyka.
29. Transport CO2 z tkanek do płuc:
a) krew ma własności buforujące więc nie ma zmian pH
c) ułatwia nieznaczne obniżenie pH 30. (Agata Dobrowolska) Gdyby naturalne surfaktanty pokrywające powierzchnię pęcherzyków płucnych miały własności fizyczne zbliżone do surfaktantów stosowanych do tworzenia baniek…
… zwężeniu naczyń
c. nie ma żadnego wpływu na dodatkowe zmiany promienia naczynia
d. powoduje lokalne podwyższenie ciśnienia statycznego we wnętrzu naczynia w pobliżu przewężenia Konsekwencją przewężenia jest to,że szybkość krwi w tym miejscu rośnie -> rośnie ciśnienie graniczne (dynamiczne). Zgodnie z konwencją suma ciśnień musi być stała więc ciśnienie statyczne zmaleje. Może więc dojść do zapadnięcia się naczyń krwionośnych. (Cytat KK).
“W przypadku zwężenia naczynia prędkość przepływu może zwiększyć się do tego stopnia,żę ciśnienie statyczne stanie się mniejsze od otoczającego i naczynie ulegnie ZAMKNIĘCIU” (Pilawski Biofizyka, str255)
34. Inulina pozwala badać przesącz kłębuszkowy nerek ponieważ(Magda N)
a) klirens dla insuliny=1 (slajd 4 wykald 2)
b) jest całkowicie resorbowana w ramieniu zstępującym…
… napięcia sprężystego biernego jeszcze jest czynne. (Cytat KK)
15. (Ewa L) Dieta bogata w błonnik może zmienić całkowite stężenie cholesterol we krwi:
Błonnik rozpuszczalny (pektyny) jest rozkładany do trójkarboksylowych kwasów tłuszczowych, które odpowiadają za hamowanie biosyntezy cholesterolu w wątrobie. Dzięki swej konsystencji wyłapuje i usuwa kwasy żółciowe z jelit. Ponieważ wątroba używa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz