Indywiduum - strona 27

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

-zorientowane na dobro indywidualne. -zorientowane na dobro wspólne rozumiane jako Dobro moralne indywiduum...

Psychologia społeczna - kierunki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861

różne odmiany opisu fenomenologicznego, a także introspekcyjnego. Badali właściwości indywiduum. Abramow...

Kazimierz Wierzyński, Wybór poezji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1638

- zniknięcie indywiduum („Zda się nie żyję - jestem żyty”), zjednoczenie się ze strumieniem biologicznego życia...

Kryteria podziału podatków

 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4242

się w tym, ze podatki ustalane są dla określonych kategorii podmiotów, a nie dla indywiduów. Dopiero w procesach wymiaru...

Socjologia moralności - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2429

i jako taka musi być odróżniania od zespołów ludzi, którzy mają te same atrybuty, oraz od zbiorów indywiduów...

Opracowanie pytań z etyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1617

Potrzebujemy życia społecznego, bo jesteśmy indywiduami tej samej natury, ale żyjemy społecznie jako osoby...