Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: T Abel, epistemologia życia społecznego, ontologia życia społecznego, cząstkowe teorie epistemologiczne i ontologiczne, teorie idiograficzne, doktryny praktyczne, państwo a socjologia malkontencka i liryczna, aprioracyjna koncepcja narodu, solidarnościowa koncepcja narodu, solidarnościowo - etatystyczna koncepcja narodu, M. Weber. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: wspólnota językowa, neoklasycyzm socjologiczny, koncepcją nowości i nowoczesności, Hegel, pozornej przeszłości, epigoni, metody zawłaszczania starej i nowej myśli klasycznej, materia historyczna, Durkheim, klasyczna teoria prawdy, pozytywna krytyka, nowoczesna organizacja urzędnicza, społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo cywilne, system potrzeb.

 
 
Wstęp
WŁASNOŚĆ A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY I POZORNA PRZESZŁOŚĆ
 
 
Socjologia teoretyczna a praktyka
 
Wszystkie rozdziały niniejszej książki stanowią próbę względnie nowej analizy teoretycznej tych procesów najbliższej nam rzeczywistości, które określają życie codzienne i los milionów ludzi.
 
Większość kategorii i twierdzeń, które formułuje socjologia teoretyczna występuje w myśleniu potocznym i życiu praktycznym. Jednak nie mają one tam charakteru teoretycznego (przybierają postać „wiedzy ukrytej”, czyli intelektualnych i duchowych sił osobowości).
Jako intelektualne i duchowe siły osobowości są używane słowa: społeczeństwo, państwo, naród, prawda, robotnik umysłowy, obywatel. Posługujemy się nimi bez specjalnego wysiłku myślowego, mimowolnie. Dlatego uważamy, że są to słowa dobrze nam znane i mówiące o rzeczach dobrze nam znanych. Czy rzeczywiście?
Wg Hegla zadaniem filozofii i nauki jest badanie tego co uważamy za znane oraz odkrywanie, że to czym posługujemy się bezwiednie, co pomaga nam w życiu praktycznym pozostaje tak długo nieznane, dopóki nie zdobędziemy odpowiedniego wykształcenia.
 
 
Społeczeństwo obywatelskie jako utopia i teoria socjologiczna
 
Nie tylko laikom, lecz także wytrawnym socjologom sprawia duże trudności odpowiedź na pytania: co to jest socjologia? Czym się różni socjologia teoretyczna od stosowanej? Co stanowi przedmiot badawczy socjologii w ogóle a socjologii teoretycznej w szczególności.
 
T Abel (uczeń F. Znanieckiego) - uważa, że pojmowanie socjologii we współczesnej myśli socjologicznej można sprowadzić do dwóch zasadniczych koncepcji:
-         w pierwszej z nich przez socjologię rozumie się podstawową naukę o życiu społecznym ludzi, ogólną teorię społeczeństwa i nauk społ.
-         w drugiej - sprowadza się tę naukę do jednej z licznych, wyspecjalizowanych dyscyplin zajmujących się pewnymi tylko aspektami życia społecznego.  
Zasadnicze składniki struktury teoretyczno-metodologicznej, którą jest socjologia:
1) Epistemologia życia społecznego - ogólna teoria nauk społ., zasad wartościowego i pozbawionego wartości poznawania świata społecznego
2) Ontologia życia społ. - ogólna teoria budowy, funkcjonowania i zmiany globalnych społeczeństw
>> Epistemologia i ontologia wyznaczają przedmiot badawczy socjologii teoretycznej
3) Cząstkowe teorie epistemologiczne i ontologiczne: pojmowanie przyczynowości, teoria państwa, gospodarki, rodziny...
4) Teorie idiograficzne (czyli, za M. Weberem, ujęcia „indywiduów społ. i historycznych” ze wzgl. na to co w nich osobliwe i nowe, np. teoria przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej) i

(…)

… jedna socjologia).
 
Zobiektywiziowaną w tej książce orientację teoretyczno-metodologiczną można najadekwatniej określić mianem neoklasycyzmu socjologicznego. Pierwszym warunkiem przynależności różnych paradygmatów socjologicznego myślenia do jednej socjologii jest ich orientacja na prawdę materialną i reguły poprawnego myślenia o świecie społecznym.  
Jedność socjologii mimo istnienia w niej różnych szkół polega…
… zbiorowo uznawane muszą być także zgodne z naturą rzeczy. I ta zgodność nie jest aktem jednorazowym. Pojęcia zbiorowe podlegają nieskończonym próbom. Wyrażają one doświadczenie wspólne, powstały spontanicznie. Sprawdzamy je nieustannie w praktyce życia społ.  
Hegel podobnie jak Durkheim opowiada się za podporządkowaną kryterium prawdy materialnej nauką o społeczeństwie i jego historii. Podkreśla…
… teoria społeczeństwa obywatelskiego nie może być zbudowana na pojęciu obywatela, który nie zajmuje żadnego miejsca w strukturze społecznego podziału pacy, własności, władzy i szacunku. Taki Obywatel to typowy abstrakt, który może przekształcić calą teorię w zbiory pustych ogólności. Jeśli teoria jest abstrakcyjna - pisał Hegel, to jest ona nie tylko nieprawdziwa, lecz także niepraktyczna.
 
[Reszta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz