Inżynier budownictwa

Samorządy specjalne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 434
Wyświetleń: 10024

: Samorząd zawodów technicznych: Samorząd architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów Samorząd...

Spółka partnerska - Wolny zawód

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Demendecki
  • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, inżyniera budownictwa, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza...

Podzia_y mostów

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Henryk Zobel
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

z tym przy projektowaniu i utrzymaniu mostów zwodzonych wymagana jest współpraca inżyniera budownictwa i mechanika. ...

Aministracja wolnych zawodów

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

zawody techniczne (architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, osoby pełniące funkcje w górnictwie...