Wykład - słówka z niemieckiego, tematyka: inżynieryjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - słówka z niemieckiego, tematyka: inżynieryjna - strona 1 Wykład - słówka z niemieckiego, tematyka: inżynieryjna - strona 2 Wykład - słówka z niemieckiego, tematyka: inżynieryjna - strona 3

Fragment notatki:

BIN ICH UMWELTINGENIEUR?
Zu den zentralen Aufgaben der Umweltingenieur gehört…...- do najważniejszych zadań należą
Es zahlt auch die Problematik…..- liczy sie również problematyka
Zu den Aufgaben zahlt…..- do zadań zaliczamy
Umweltingenieuren beschäftigen sich mit ……-inżynierowie zajmują się Ein weiteres Tätigkeitsfeld liegt in……- zakres działań obejmuje Bewusste Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde - świadome obchodzenie się z naturalnymi zasobami ziemi
Die Trinkwasserversorgung- zaopatrywanie w wodę pitną
Nachhaltige Umgang mit festen Abfallen und den Abwasser - długofalowe( zrównoważone) obchodzenie się z odpadami i ściekami
Schutz der Luft sowie von Gewässern und Böden - ochrona powietrza gleb zbiorników wodnych
Analyse, Bewertung und Minderung von Risiken für Umwelt und Gesellschaft- analiza ocena i niwelowanie ryzyka dla środowiska i społeczeństwa
Sanierung belasteter Böden und Gewässer - rewitalizacja obciążonych gleb i zbiorników
Zur Bearbeitung all dieser Aufgaben nutzt man…. - do opracowywania tych problemów wykorzystuje się
Besitzt er die notwendigen Kenntnisse über…. -posiada się niezbędną wiedzę na temat
Grundlagenkenntnisse der Mathematik und der Naturwissenschaften - podstawy matematyki i nauk przyrodniczych
Aufbauendes breites Wissen im Bereich der Ingenieurwissenschaften - konstruktywna obszerna wiedza w zakresie nauk inżynierskich
Die sozialen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen für sein Handeln -społeczne polityczne ekonomiczne warunki dla działań
Man arbeitet zusammen mit….. -współpracuje sie z
Bauingenieuren - inż. budownictwa
Geodäten - geodeci
Maschinenbauern - inż. budowli maszyn
Architekten - architekci
Raumplanern - planiści
Landschaftplanern - arch. krajobrazu
Natur-,Wirtschaft-,Sozialwissenschaftlern - naukowcami dziedzin przyrodniczcyh, gospodarczych i społecznych
An der Lösung…… - nad rozwiązaniami
Mit/ wirkt an….. - współdziała nad
Aktueller und drangender Fragestellungen unserer Gesellschaft - bieżące i pilne zagadnienia(pytania) naszego społeczenstwa
Gestaltung unserer Zukunft - kształtowanie naszej przyszłości
DIE ARBEITSFELDER DES UMWELTINGENIEURS- ZAKRES DZIAŁAŃ INŻYNIERA ŚRODOWISKA
Die Entwicklung
sich entwickeln
rozwijać się
Die Umsetzung
umsetzen
wprowadzać
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz