Gospodarka przestrzenna-zakres przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka przestrzenna-zakres przedmiotu - strona 1

Fragment notatki:


Gospodarka przestrzenna- zakres przedmiotu Gospodarka przestrzenna - dziedzina wiedzy o zasadach gospodarowania w przestrzeni.
Gospodarka przestrzenna w dwóch ujęciach :
1. Naukowe (poznawczo- wyjaśniające)- dziedzina naukowa, która zajmuje się wyjaśnieniem mechanizmów i procesów zachodzących w przestrzeni przyrodniczej i antropogenicznej.
2. Praktyczne :
- działalność gospodarcza rozpatrywana w ujęciu przestrzennym
- działalność praktyczna zamierzająca do zagospodarowania, kształtowania i przekształcania przestrzeni antropogenicznej - proces podejmowania i realizowania decyzji dotyczących określonego stanu przestrzeni geogrraficznej - działalność organizująca przestrzennie system gospodarczy Gospodarka przestrzenna :
- gospodarka w przestrzeni - to przestrzenne organizowanie systemu społeczno-ekonomicznego w wymiarze terytorialnym
- gospodarka przestrzenią - to użytkowanie ziemi i wykorzystanie zasobów
Znaczenie gospodarki przestrzennej wynika z :
1. Postępującego procesu koncentracji ludności i podmiotów gospodarczych w miastach i strefie podmiejskiej.
2. Nasilenie się intensyfikacji wykorzystania zasobów (w tym ziemi).
3. Wzrostu intensywności zagospodarowania przestrzenią.
4. Wzrostu zapotrzebowania na tereny pod określone zagospodarowanie.
5. Pojawienie się i nasilenie konfliktów na tle użytkowania terenu.
6. Wzrost stopnia dewastacji środowiska przyrodniczego.
7. Zakłócenie ładu przestrzennego.
8. Pojawienie się chaosu w zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Wzrost konkurencyjności miejsc.
10. Narastanie poziomu woluntarystycznego traktowania przestrzeni.
Powiązania gospodarki przestrzennej z innymi naukami :
- architekturą i urbanistyka - nacisk na gospodarowanie przestrzenią. Gospodarka przestrzenna koncentruje się na konkretnych działaniach, które właściciel przestrzeni (użytkownik, gospodarz) planuje podjąć. Przestrzeń ma zatem wymiar fizyczny, a działania przekładają się na rozwiązania techniczne. - naukami ekonomicznymi - tu naciska kładzie się na problematykę rozwoju gospodarczego zachodzącego w przestrzeni. Przestrzeń uzyskuje wymiar bardziej abstrakcyjny niż fizyczny. - naukami geograficznymi - tu koncentruje się na poznawaniu rzeczywistości przestrzennych (przestrzennych mniejszym stopniu kreacji rzeczywistych). Rzeczywistość przestrzenna rozumiana szeroko od badań społeczno-demograficznych przez ekonomiczne i kulturowe do przyrodniczych i ekologicznych. Na podstawie tych opisów tworzone są diagnozy stanu zagospodarowania i programy rozwojowe. - geodezją - tu sprowadza się do parametryzacji przestrzeni ( parametry przestrzeni fizycznej możliwość kartowania).

(…)

… tworzone są diagnozy stanu zagospodarowania i programy rozwojowe.
- geodezją- tu sprowadza się do parametryzacji przestrzeni ( parametry przestrzeni fizycznej możliwość kartowania).
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, rozdz., 1 art. 5

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz