Immunitet ekonomiczny

Ustrój społeczny i jego przemiany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

alodialnej nad systemem lennym. 4. Immunitety: ekonomiczny i sądowy Immunitet ekonomiczny - polegał...

Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

. Prawo chełmińskie – głównie na północy. Wraz z rozwojem prawa niemieckiego rozwijają się immunitety...

Zagadnienia wstępne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

się. Czynnikami stymulującymi gospodarkę były:  Immunitety (ekonomiczny - pełny- całkowita własność nabywcy...

Chrystianizacja europy- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3052

i prawnie (nadawanie kościołowi, przez władców świeckich immunitetu ekonomicznego i sądowego oraz zwalnianie...

Początki kapitalizmu - Ziemie polskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Przemysław Polewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

po książętach właścicielami ziemskimi były biskupstwa i klasztory. Immunitet ekonomiczny i sądowy. Feudałowie...

Początki kapitalizmu

Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365

po książętach właścicielami ziemskimi były biskupstwa i klasztory. Immunitet ekonomiczny i sądowy. Feudałowie...

Plemienne państwa barbarzyńskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092

immunitet ekonomiczny - zwolnienie ludności zamieszkującej teren nim objęty z opłat, danin i posług na rzecz...