Iloczyn rozpuszczalności roztwór nasycony - strona 3

Roztwory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

< średnica drobin w zawiesinie II kryterium stanowi stopień nasycenia roztworu: • Roztwór nienasycony...

Analiza wagowa-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

jaki jest wpływ siły jonowej roztworu na rozpuszczalność soli? 5.Zanieczyszczenia osadu, wymienić i krótko omówić...

Elektrochemia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764

. W temperaturze 18oC przewodność właściwa nasyconego wodnego roztworu AgIO3 jest równa 1,3·10-5 cm-1·Ω-1...

Elektrolity, kwasy, zasady, sole

 • Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Jabłoński
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1687

molowych roztworów tych soli. Zauważ, w której probówce wytworzył się osad. Oblicz iloczyn rozpuszczalności...

Stany skupienia materii

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

AB ⇔ A+ + Bto iloczyn rozpuszczalności L = cA+ ⋅ cBW roztworze nasyconym L = const (T = const...

Rozpuszczalność - reakcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Rozpuszczalność - ilość związku chemicznego, która tworzy roztwór nasycony w 100 g rozpuszczalnika...

Monosacharydy - zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1911

z rozpuszczalnością, CP i CM ! 1. 756g nasyconego w t = 200C roztworu glukozy poddano fermentacji mlekowej. Otrzymano...