Rozpuszczalność - reakcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpuszczalność - reakcje  - strona 1 Rozpuszczalność - reakcje  - strona 2

Fragment notatki:


Rozpuszczalność - ilość związku chemicznego, która tworzy roztwór nasycony w 100 g rozpuszczalnika w określonej temperaturze i ciśnieniu. Rozpuszczalność określa się w tych samych jednostkach jak stężenie, podając dodatkowo warunki, dla jakich została ona ustalona (zwykle są to tzw. warunki normalne) Żeby z roztworu nasyconego otrzymać roztwór nienasycony, możn a:   1) podnieść temperaturę roztworu lub   2) dolać wody   Żeby z roztworu nienasyconego otrzymać roztwór nasycony, można:   1) obniżyć temperaturę roztworu lub   2) odparować wodę odzialywania miedzy cząsteczkowe- Do oddziaływań tych zalicza się (w kolejności od najsilniejszych do najsłabszych): oddziaływania jon-jon  (elektrostatyczne) - zachodzą między dwiema różnoimiennie naładowanymi cząsteczkami; od wiązań jonowych różni je to, że  ładunek  w oddziałujących ze sobą cząsteczkach nie jest skoncentrowany na jednym atomie, lecz jest zdelokalizowany na kilku-kilkunastu atomach. Siła ich oddziaływania jest proporcjonalna do 1/ r 2  (gdzie  r  - odległość między cząsteczkami). W przypadku ośrodka zawierającego inne ładunki (np. roztworu elektrolitu) efekt oddziaływania jest mniejszy. (Zobacz też:  para jonowa .) wiązania wodorowe  - tworzą się, gdy atom wodoru z cząstkowym ładunkiem dodatnim jest współdzielony przez dwie cząsteczki, które posiadają atomy z cząstkowym ładunkiem ujemnym. Wiązania wodorowe, jeśli występują w obrębie jednej cząsteczki, są często traktowane jak słabe  wiązanie chemiczne ; jeśli jednak wiąże ono dwie lub więcej cząsteczek, można je traktować jako oddziaływanie międzycząsteczkowe. oddziaływania trwały  dipol  - trwały dipol  - tworzą się między cząsteczkami posiadającymi trwałe  momenty dipolowe . Cząsteczki takie posiadają w jednych miejscach nadmiar ładunku ujemnego, a w innych jego niedomiar. Oddziałują one ze sobą tak jak jony - tyle, że oddziaływanie to jest słabsze, gdyż w grę wchodzą cząstkowe, a nie całkowite ładunki elektryczne, a także przyciąganiu pomiędzy ładunkami różnoimiennymi towarzyszy zawsze odpychanie pomiędzy ładunkami jednoimiennymi. oddziaływania  van der Waalsa  - są to oddziaływania między trwałym  dipolem  i indukowanym (wzbudzonym) dipolem. W cząsteczkach, które nie posiadają trwałego momentu dipolowego, może on być wzbudzany przez cząsteczki z trwałym momentem; następnie taki wzbudzony dipol i trwały dipol oddziałują na siebie podobnie jak dwa trwałe dipole, tyle że znacznie słabiej. W cząsteczkach bez trwałego momentu dipolowego występują natomiast stochastyczne fluktuacje ich  chmur elektronowych , powodujące powstawanie chwilowych momentów dipolowych. Cząsteczka posiadająca chwilowy moment dipolowy może go wzbudzić w cząsteczce sąsiadującej, wskutek czego obie cząsteczki mogą się nawzajem chwilowo przyciągać lub odpychać. Uśrednienie sił odpychających i przyciągających daje w wyniku oddziaływanie przyciągające proporcjonalne do 1/

(…)

… się po stronie substratów, albo inaczej która pochłania ciepło z otoczenia.Reakcje endotermiczne, wbrew rozpowszechnionych poglądom, często nie wymagają ogrzewania do ich zachodzenia. Reakcja egzotermiczna − reakcja chemiczna, która ma dodatni bilans wymiany ciepła z otoczeniem. Można też powiedzieć, że jest to reakcja, w której ciepło znajduje się po stronie produktów, albo inaczej która emituje ciepło.Reakcje…
… z pojedynczych cząsteczek, o bardzo dużych rozmiarach, z tego względu zalicz się je do koloidów, a nie do roztworów właściwych. Koloid jest stabilizowany poprzez solwatację cząsteczek.Np. białka w wodzieekoloidy micelarn (asocjacyjne) - w koloidach takich tworzą się micele (agregaty), czyli skupiska wielu drobnych cząsteczek , które zawierają część hydrofobową i hydrofilową.Np. mydła, detergenty
cecha
Koloidy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz