Stany skupienia materii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stany skupienia materii - strona 1 Stany skupienia materii - strona 2 Stany skupienia materii - strona 3

Fragment notatki:


STANY SKUPIENIA MATERII Stan gazowy i ciekły MATERIAŁ Działanie  środowiska  Odpowiedź  materiału WŁAŚCIWOŚĆ ŚRODOWISKO Co to jest właściwość materiału? BETON Działanie  środowiska  Rozpuszczanie BRAK KWASOODPORNOŚCI KWAS P.Łukowski, 2 P.Łukowski, 3 Ile znamy stanów skupienia materii? - kryształ - kryształ plastyczny - kryształ condis - ciało amorficzne - ciekły kryształ - ciecz izotropowa - faza nadciekła - ciecz nadkrytyczna - gaz - plazma - plazma neutronowa - plazma kwarkowa (stan hipotetyczny) - ... ? P.Łukowski, 4 W praktyce budowlanej występują trzy  tradycyjne stany skupienia: - gazy, - ciecze, - ciała stałe. GAZ CIECZ skraplanie parowanie CIAŁO  STAŁE krzepnięcie topnienie resublimacja sublimacja Charakterystyka stanów skupienia materii Cecha Gaz Ciecz Ciało stałe Zmiana kształtu + + - Zmiana objętości + - - Uporządkowanie  struktury wewnętrznej Brak Częściowe,  lokalne,  chwilowe Całkowite lub  prawie całkowite Defekty struktury  wewnętrznej Całkowite  zdeformowanie Bardzo liczne Nieliczne Odległości między  cząsteczkami Bardzo duże Duże Małe Siła wiązań  międzycząsteczkowych Bardzo mała Średnia Duża Przestrzenne  ukierunkowanie  właściwości Izotropowe ± Izotropowe Anizotropowe P.Łukowski, 5 P.Łukowski, 6 Stan gazowy Gaz doskonały: - cząsteczki to punkty materialne o zerowej objętości, - całkowity brak oddziaływań międzycząsteczkowych, - zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste. Prawo Boyle’a-Mariotta: pV = const  (przemiana izotermiczna, T = const) czyli p ↑⇔ V ↓ , p ↓⇔ V ↑ Prawa stanu gazowego (dla gazu doskonałego) Prawo Charlesa: V/T = const  (przemiana izobaryczna, p = const) czyli V ↑⇔ T ↑ , V ↓⇔ T ↓ Prawo Amontona: p/T = const  (przemiana izochoryczna, V = const) czyli p ↑⇔ T ↑ , p ↓⇔ T ↓ P.Łukowski, 7 Prawo Avogadra: w warunkach normalnych (p = 0,1 MPa, T = 273 K) 1 mol  (tj. 6,023⋅1023 cząsteczek lub atomów)  gazu zajmuje objętość ok.  22,4 dm3 Prawa stanu gazowego (dla gazu doskonałego) Równanie stanu gazowego: pV = nRT n – liczba moli gazu, R – stała gazowa P.Łukowski, 8 P.Łukowski, 9 Równanie stanu gazu rzeczywistego (Van der Waalsa) poprawka na ciśnienie  wewnętrzne (oddziaływania  międzycząsteczkowe) poprawka na  objętość cząsteczek P.Łukowski, 10 Siły spójności cieczy Rodzaj cieczy Wiązania I  rzędu Wiązania  II rzędu Przykład Ciecze 

(…)


rozpuszczonej jest na poziomie cząsteczkowym (< 1 nm).
Etapy rozpuszczania ciała stałego w cieczy:
- niszczenie sieci krystalicznej
- solwatacja (w przypadku wody – hydratacja)
- dyfuzja cząstek rozpuszczonych (cząsteczek, jonów) w
głąb fazy ciekłej
P.Łukowski, 15
Krystalizacja
Krystalizacja to proces odwrotny do rozpuszczania.
Etapy krystalizacji:
- powstawanie zarodków krystalizacji
- wzrost kryształu…
… w budownictwie!
• Wapno gaszone Ca(OH)2
• Gips półwodny CaSO4⋅½H2O i dwuwodny CaSO4⋅2H2O,
anhydryt CaSO4
P.Łukowski, 18
Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach
Roztwór nasycony ≡ roztwór będący w równowadze z
substancją rozpuszczaną (po dodaniu kolejnej porcji
substancji rozpuszczanej pozostanie ona nierozpuszczona).
Jeśli w trakcie rozpuszczania zachodzi
AB ⇔ A+ + Bto iloczyn rozpuszczalności L = cA+ ⋅ cBW…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz