Iloczyn rozpuszczalności roztwór nasycony - strona 4

Strącanie chemiczne - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

rozpuszczalności. Iloczyn rozpuszczalności określa się jako iloczyn stężeń jonów tej substancji w roztworze...

Zakres materiału - kolokwium I

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
  • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2226

SEMESTR 1 Podstawy chemii Zakres materiału - kolokwium I Układ okresowy (rdzeniowy) Jakie liczby jednoznacznie opisują położenie pierwiastka w układzie okresowym? Bloki pierwiastków w wersji rdzeniowej układu okresowego Przestrzenna wersja układu okresowego. Wersje układu okresowego. Wymień p...

Wrzenie i krzepnięcie roztworów

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

nasyconej nad tą cieczą to można wnioskować, że ciśnienie pary nasyconej zależy od stężenia roztworu. Mówi...

Chemia fizyczna - ogniwa chemiczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

roztworów oraz wyznaczenie iloczynu rozpuszczalnosci trudnorozpuszczalnej soli srebra na podstawie pomiarów...