Chemia fizyczna - ogniwa chemiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - ogniwa chemiczne - strona 1 Chemia fizyczna - ogniwa chemiczne - strona 2 Chemia fizyczna - ogniwa chemiczne - strona 3

Fragment notatki:

Wydział:
IMIC
Brekiesz Wojciech
ROK II
Grupa:
1
Zespól:
G
Laboratorium z Chemii Fizycznej
Temat: Ogniwa chemiczne. Numer
Ćwiczenia:
8
Data wykonania:
22.10.2008
Data oddania: Data zaliczenia:
Ocena:
Cel ćwiczenia : Celem ćwiczenia jest zmierzenie siły elektromotorycznej (SEM) ogniw Daniella o różnych stężeniach roztworów oraz wyznaczenie iloczynu rozpuszczalnosci trudnorozpuszczalnej soli srebra na podstawie pomiarów SEM ogniwa miedziowo-srebrowego podczas miareczkowania roztworu AgNO3 roztworem KCl.
Przyrządy i odczynniki : Półogniwo cynkowe, półogniwo miedziowe, półogniwo srebrowe, klucze elektrolityczne, woltomierz cyfrowy, komplet przewodów, szkło laboratoryjne, roztwory: 0,1M, 0,5M, 1,0M ZnSO 4 i CuSO 4 , klucz elektrolityczny- roztwór nasycony KCl, 0,01M AgNO 3 , klucz elektrolityczny NH4NO 3 .
Wykonanie ćwiczenia : Ogniwa Daniella napełniliśmy kolejno następującymi roztworami:
0,1M ZnSO 4 , 0,1M CuSO 4 , klucz elektrolityczny KCl
0,5M ZnSO 4 , 0,5M CuSO 4 , klucz elektrolityczny KCl
1,0M ZnSO 4 , 1,0M CuSO 4 , klucz elektrolityczny KCl
Zanurzaliśmy w naczyńkach elektrodowych odpowiednie elektrody i mierzyliśmy woltomierzem cyfrowym SEM kolejno otrzymanych ogniw Daniella. Każdy pomier powtarzaliśmy pięciokrotnie.
Zetawiliśmy ogniwo miedziowo-srebrowe: jedno naczyńko napełniliśmy do połowy 1M CuSO 4 , do drugiego zaś odmierzyliśmy 50ml 0,01M AgNO 3 . Kontakt miedzy roztworami zapewniliśmy za pomocą klucza elektrolitycznego NH4NO 3 i zmierzyliśmy SEM badanego ogniwa woltomierzem. Pomiar powtórzyliśmy pięciokrotnie. Postępując w identyczny sposób zmierzyliśmy SEM badanego ogniwa w trakcie miareczkowania roztworu AgNO 3 roztworem KCl.
Opracowanie wyników : 1. Porównanie wartości SEM ogniwa Daniella zmierzonej i teoretycznej, w zale żności od stężenia elektrolitów ZnSO 4 i CuSO 4 : liczba pomiarów dla stężenia roztworów 0,1M E dośw 1 1,084 2 1,083 3 1,082 4 1,084 5 1,082 E śred 1,083 liczba pomiarów dla stężenia roztworów 0,5M E dośw 1 1,075 2 1,074 3 1,074 4 1,074

(…)

… aCu2+ = 0,052
Eteor = 1,1001 - [ ( 8,314 * 298 ) / ( 2 * 96500) ] * ln [ 0,051 / 0,052 ] = 1,100349 [V]
- 1 M:
aZn2+ = 0,062 aCu2+ = 0,063
Eteor = 1,1001 - [ ( 8,314 * 298 ) / ( 2 * 96500) ] * ln [ 0,062 / 0,063 ] = 1,100305 [V]
Oszacowaliśmy rząd wielkości potencjałów dyfuzyjnych dla każdego przypadku w następujący sposób:
Croztw. [M]
Edośw
Eteor
Ed = Eteor - Edośwśrednie [ V ]
X= (Ed/Eteor)*100%
0,1…

-0,03
Wykres (1): Zależność E=f(Vkcl)
Wykres(2): Zależność Vkcl= f(Vkcl)
Na podstawie maksimum wykresu drugiego ( DE/DV=f(V)) odczytujemy wartość objętości VKCl w punkcie równoważnikowym:
VKClmax= 4,4 ml
Wartość SEM w tym punkcie wynosi:
Emax=0,272 V
Znając wartość SEM badanego ogniwa w punkcie równoważnikowym wyznaczamy iloczyn rozpuszczalności AgCl:
Emax=E0-(RT/2F)*LN(aCu2+/aAg+)
(aAg+)2=aCu2+/(e…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz