Iloczyn rozpuszczalności reakcje - strona 8

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1022

. Iloczyn rozpuszczalności - iloczyn odpowiednich potęg stężeń jonów (stężeniowy) lub aktywności jonów...

Fortyfikacja żywności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1337

reszty D-aminokwasów ROZPUSZCZALNOŚĆ AMINOKWASÓW Bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie...

Chemi analityczna-pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej...

Pierwiastki bloku s

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2548

, natomiast w obrębie berylowców ze wzrostem liczby atomowej maleje rozpuszczalność: węglanów, siarczanów i fosforanów...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

fenoloftaleina 50. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI Rozpuszczalności iloczyn, L, iloczyn aktywności produktów dysocjacji...

Zadania z rozwiązaniami z chemii

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

z wartości iloczynu rozpuszczalności: 3 Ir 3 10–26 [Ca2+] = [PO43–]2 = (4.90x10–5)2 = 1.60x10 M –6...

Alkohole w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

, różna temperatura wrzenia i krzepnienia. Im większa masa cząsteczkowa tym rozpuszczalność w wodzie...

Stany skupienia materii

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

AB ⇔ A+ + Bto iloczyn rozpuszczalności L = cA+ ⋅ cBW roztworze nasyconym L = const (T = const...