Ilość informacji - strona 32

Excel - wprowadzenie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

. Poło enie danych zale eć będzie od ilości informacji niezbędnych do opisania danych. W przykładzie...

Controlling bankowy i jego istota

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy bankowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

, dlatego też powinno być: - ekonomiczne, tzn nastawione na odbiorcę oraz zawierające tylko niezbędną ilość informacji aktualne dane...