Ilość informacji - strona 32

Excel - wprowadzenie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

. Poło enie danych zale eć będzie od ilości informacji niezbędnych do opisania danych. W przykładzie...

Controlling bankowy i jego istota

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy bankowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

, dlatego też powinno być: - ekonomiczne, tzn nastawione na odbiorcę oraz zawierające tylko niezbędną ilość informacji aktualne dane...