Podstawy zarządzania i organizacji - ściaga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania i organizacji - ściaga - strona 1 Podstawy zarządzania i organizacji - ściaga - strona 2 Podstawy zarządzania i organizacji - ściaga - strona 3

Fragment notatki:

1. KORZYŚCI UZYSKIWANE DZIĘKI TWORZENIU ZESPOŁÓW. 2. KOŁA JAKOŚCI 3. TRENINGI I ICH KORZYŚCI 4. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA ZESPOŁÓW 5. GRUPOWE I INDYWIDUALNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. 6. TWORZENIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO I FUNKCJONALNEGO. 7. OPISZ ZASADY BURZY MÓZG ÓW W GRUPIE. 8. W JAKI SPOSÓB CECHY LIDERA WPŁYWAJĄ NA EFEKTYWNOŚĆ GRUPY? 9. JAK ZORGANIZOWAĆ SKUTECZNĄ NARADĘ. 10. NA CZYM POLEGA EKONOMICZNE UZASADNIENIE PRACY ZESPOŁOWEJ. 11. PODAJ DEFINICJĘ ZESPOŁU. 12. OPISZ PODZIAŁ RÓL ZESPOŁOWYCH. 13. NA CZYM POLEGA ROLA MEDIATORA? 14. WPŁYW LIDERA - MENADŻERA PRZYSZŁOŚCI. 1. KORZYŚCI UZYSKIWANE DZIĘKI TWORZENIU ZESPOŁÓW . Zespoły, które się tym zajęły i weszły na drogę budowania zespołu, niekiedy przyspieszona przez pomoc z zewnątrz, odczuwają zmiany głównie w trzech obszarach:
przywódcy,
poszczególnych członków
sposobów działania w pracy.
W każdym przypadku zmiany te powodują istotną poprawę w organizacji.
Czasem są gwarancją przetrwania. Wyposażają zespól w narzędzia i pewność siebie, potrzebne do stawienia czoła niekiedy przytłaczająco niepomyślnym warunkom działania we współczesnym życiu organizacji.
Korzyści dla przywódców zespołów. Przywódca zespołu staje się silniejszy, częściej podejmuje decyzje i jest efektywniejszy. Przywódca może zmienić styl postępowania
Poszczególne osoby czują się odpowiedzialne za cała grupę, a nie tylko za własne postępowanie. Przywódca rozumie, że powinien przejawiać aktywne zainteresowanie członkami zespołu i ich działami.
Korzyści dla poszczególnych członków zespołu Korzyści płynące z utworzenia zespołu dla poszczególnych jego członków najczęściej wiążą się z lepsza informacją otrzymywaną od kolegów w sprawach osobistych i w sprawach działu, poprawieniem niezadowalających stosunków wzajemnych, rozpoznaniem dalszych potrzeb w dziedzinie szkolenia, wyzwaniem wynikającym z oczekiwań kolegów, większa pewnością, powstającą dzięki zrozumieniu siebie, Praca w grupie może też nadać nowy kierunek działania i stać się siła napędowa przenikającą całą organizację czy instytucję.
Może doprowadzić do lepszego wzajemnego zrozumienia i wzajemnej akceptacji członków grupy. Pomaga w uświadomieniu sobie, czym się ludzie kierują w swoim postępowaniu. Stwarza też okazję do wspólnego zastanowienia się nad zagadnieniami rzeczywiście stojącymi przed grupą.


(…)

…. Idea kół jakości została importowana na Zachód w późnych latach siedemdziesiątych
"Uważa się, że koła jakości mają dobroczynny wpływ w kilku dziedzinach, takich jak porozumiewanie się, uczestnictwo, zadowolenie z pracy oraz rozwój indywidualny, co prowadzi do polepszenia jakości i wydajności. Istnieją jednak dowody podważające to twierdzenie. Sugeruje się, że znaczenie kół jakości w Japonii…
… lepszą decyzja grupową później. Przy trudniejszych problemach, jak przy opracowaniu nowego wyrobu, grupowe podejmowanie decyzji może być koniecznością. Problemy takie możliwe są do rozwiązania wtedy, gdy uwzględni się przy tym znaczne ilości informacji, te zaś można zebrać i ocenić jedynie grupowo. Ponadto występują też problemy, których akceptacja przez grupę ma szczególne znaczenie dla skuteczności…
… - to człowiek poważny o wysokiej inteligencji i wnikliwości, a przy tym krytyczny i obiektywny. Jest nieodzowny w czasie analizy faktów, rozważania plusów i minusów każdej propozycji i w końcowym dochodzeniu do najlepszej decyzji.
Poszukiwacz Źródeł - poszukuje środków realizacji żądań. Jego rola sprowadza się przede wszystkim do wynajdywania tego, co jest możliwe do zrobienia. Pomysłów szuka poza zespołem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz