Ilość informacji - strona 23

Dewiacje społeczne, patologie - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5915

. Jego zadaniem jest zdobycie jak największej ilości informacji od danej osoby w taki sposób, aby nie zorientowała...

Logistyka - znaczenie

 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

wymagają większej ilości informacji i czasu. Mogą dotyczyć zakupu maszyn, urządzeń, części podzespołów...

Badania marketingowe - rynek nieruchomości

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 • dr Małgorzata Okręglicka
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2625

się kwestionariuszem ankiety. Metoda ta została wybrana ze względu na uzyskanie dużej ilości informacji od szerokiego...

Socjologia - ukryty program

 • mgr Alekasndra Nowakowska-Kutra
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 7651

przyswojeniem sobie ogromnej ilości informacji. Wiedza jest postrzegana jako towar. • Nauczanie – uczniowie...

Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687

innowacyjne Ze względu na ilość informacji i warunki w jakich podejmujemy decyzje wyróżniamy: * decyzje...

Psychologia - omówienie podstaw (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr M Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1225

informacje są łatwe do uświadomienia (werbalizacja, wizualizacja) przmijająca- przechowuje niewielką ilość...

Style kierowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie organizacjami non for profit
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1687

mogą być odpowiedzi na postawione niżej pytania : czy mamy dostateczną ilość informacji i umiejętności do rozwiązania...