Logistyka - znaczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - znaczenie - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: 3 rozumienia logistyki, źródła znaczeniowe logistyki, 2 zasadnicze koncepcje logistyczne, system logiczny przedsiębiorstwa, metody prognozowania, dynamika rynku.

Istota i rozwój logistyki w gospodarce odnośnie przedsiębiorstwa
3 rozumienia logistyki
znaczenie rzeczowe (przedmiotowe)
Logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych (surowców, materiałów) w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami, a także przepływ towarzyszących tym procesom informacji.
W tym znaczeniu logistyka organizuje każde przedsiębiorstwo.
znaczenie koncepcyjne
Logistyka stanowi koncepcje zarządzania procesami fizycznego przepływu dóbr materialnych oparta na zintegrowanym systemowym ujmowaniu tych procesów w celu optymalizacji kosztów logistycznych.
W tym rozumieniu nie każde przedsiębiorstwo taką logistykę stosuje
znaczenie “logistyka jako nauka”
Jest to dziedzina wiedzy ekonomicznej badająca prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr fizycznych i informacji w gospodarce, a także w poszczególnych jej ogniwach. Ta dziedzina wiedzy może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw ale również całych gospodarek.
Źródła znaczeniowe logistyki:
“logisticos” (z greckiego) oznacza sztukę myślenia, oparta na sile rozumu
Można powiązać z logiką.
“logistique” (z francuskiego) oznacza dział sztuki wojennej obejmujące sprawy zaopatrzenia, zakwaterowania, transportu w wojsku
Początki (geneza) wprowadzenia koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie:
lata 30 XX w. w przedsiębiorstwach amerykańskich
W tym okresie przedsiębiorstwa zmieniały orientacje z produkcyjnej na sprzedażową i tworzyły sieci dystrybucji a zatem szukały nowych rozwiązań w zarządzaniu transportem, magazyn. i zasobami (pierwsze duże domy handlowe)
II wojna światowa Przedsiębiorstwa przestały stosować logistykę.
Po II wojnie światowej - powrócono do logistyki głównie w Japonii i Europie.
W latach 60 w Japonii w koncernie Toyoty opracowano i wdrożono nowoczesny system sterowania zapasami.
Sprawne przemieszczanie części montażu pomiędzy różnymi gałęziami montażu - później rozwijał się w kierunku nowoczesnego zarządzania zapasami. Just in Time - nie mieć zapasów, dostawa na bieżąco, gospodarka bez zapasowa.
W Niemczech - rozwój koncepcji logistyki, gosp. magazynowej
USA - transport, klient
lata 90 - rozwój- l. koncepcji nowoczesnej, l. zintegrowana (zintegrowane łańcuchy logistyczne)
Przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych wynikają ze zmian zachodzących w gospodarce rynkowej:
nasilenie konkurencji i poszukiwanie nowych źródeł uzyskania przewagi rynkowej (obniżenie kosztów wytwarzania)
wzrost cen paliw, energii, kosztów transportu
wzrost wymagań klientów co do poziomu obsługi logistycznej (czas krótki, niezawodność)
rozwój techniki i technologii w dziedzinach przetwarzania danych, łączności i komunikacji.


(…)

… wyraża się w podporządkowaniu wszystkich działań i procesów logistycznych jednemu kierownictwu
1.3 w istnieniu zintegrowanego systemu informatycznego, który obejmuje wszystkie działania i procesy logistyczne
Dominują rozwiązania strategiczne. Plany i cele mają charakter długoterminowy, perspektywiczny. Związki z dostawcami, odbiorcami, kooperantami mają charakter długoterminowy strategiczny, długofalowy…
… obsługi klienta - ustalenie standardów obsługi dla poszczególnych segmentów rynku.
System logistyczny przedsiębiorstwa
System to pewna całość złożona z elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i od siebie uzależnionych, które przyczyniają cię do działania i powodzenia tej całości. Zmiana jednego z tych elementów powoduje zmianę pozostałych. Istota systemu polega na całościowym rozpatrywaniu elementów…
… odosobnione tzn. są wydzielone z otoczenia, mają swoje granice ale kontaktują się z otoczeniem poprzez wejścia i wyjścia.
Systemy zamknięte to systemy, które nie prowadzą wymiany informacji itd. z otoczeniem, nie mają wejść ani wyjść.
Działania logistyczne można ująć w system.
System logistyczny to celowo zorganizowany i zintegrowany w obrębie danego układu gospodarczego przepływ dóbr fizycznych i informacji…
…. Te decyzje wymagają większej ilości informacji i czasu. Mogą dotyczyć zakupu maszyn, urządzeń, części podzespołów, produktów elektronicznych, oprogramowania
3. decyzje nowe - dot. Zakupu zupełnie nowych surowców od zupełnie nowych dostawców i najczęściej wiąże się ze zmianą technologii i zmianą profilu produkcji. Te decyzje dot. usług instalacyjnych, uzbrojenia, nowych konstrukcji itp. Wymagają dużej ilości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz