Jednostka jako istota społeczna

Nasza ocena:

4
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostka jako istota społeczna - strona 1

Fragment notatki:


Jednostka jako istota społeczna
W lekturze „Człowiek istota społeczna” E. Aronson prezentuje różne modele postępowania i postrzegania świata przez ludzi. Jednym z nich jest pogląd J. Benthama a mianowicie „rachunek szczęścia” czyli decyzja co jest dobre a co złe. Jego teoria leży u podstawy państwa kapitalistycznego czyli zapewnienia szczęścia jak największej liczby obywateli. H. Kelly wysunął inną teorię a mianowicie, że ludzie postępują jak naiwni naukowcy. Czyli starają się wyjaśnić czemu inni postępuj tak a nie inaczej na podstawie 3 informacji: konsekwencji, powszechności, specyficzności. Nie można tutaj pominąć problemu racjonalnego myślenia, lecz może ono zostać spełnione tylko w odpowiednich warunkach tzn: - osoba myśląca ma dostęp do dokładnych, użytecznych danych. - osoba myśląca ma nieograniczone środki umożliwiające jej przetwarzanie istotnych informacji. W rzeczywistości warunki te rzadko są spełnione. Dlatego wg. S. Fiske i S. Taylor ludzie są skąpcami poznawczymi tzn. zawsze starają się oszczędzać własną energię poznawczą. Dokonujemy tego poprzez ignorowanie pewnych informacji.
Ważnym czynnikiem który pomaga lub przeszkadza człowiekowi w podejmowaniu decyzji jest efekt kontrastu i punkt odniesienia tzn: nawet zły obiekt w porównaniu z gorszym wydaje na się wystarczająco dobry czy atrakcyjny.
Kolejnymi takimi czynnikami jest wstępna aktywizacja i dostępność pojęć są to często stosowane metody w środkach masowego przekazu tzn. im częściej jest zwracana uwaga na dany problem tym widz uznaje ją za coraz ważniejszą. Innymi środkami które mogą służyć do manipulowania pewnymi decyzjami są: sposób ujęcia decyzji, kolejność podawania informacji (działa tutaj efekt pierwszeństwa), ilość informacji (działa tutaj efekt rozcieńczenia)
Heurystyki są to proste schematy działań które pomagają człowiekowi w rozwiązywaniu złożonych problemów. Ponieważ przetwarzania wszystkich informacji zajmowało by zbyt wiele czasu i energii heurystyka staje się bardzo przydatna i niezastąpiona. Można wyróżnić:
Heurystykę reprezentatywną- na podstawie podobieństwa jednego obiektu do drugiego wnioskuję, że pierwszy obiekt działa podobnie jak drugi. Heurystyka postaw- ocenia właściwości obiektu czyli może być dobra albo zła. Można wyróżnić tutaj dwa przykłady heurystyk opartych na postawach:
-efekt aureoli
- efekt fałszywej jednomyślności
Kiedy próbujemy podjąć jakąś decyzję często kierujemy się stereotypami czyli kategoryzujemy pewne osoby czy zachowania według wcześnie ukształtowanych poglądów. Można wyróżnić tutaj:
-stereotypową wiedzę a oczekiwania, czyli stereotypy kierują naszymi oczekiwaniami.


(…)

… się wśród innych, jej działania wpływają na tworzoną przez innych definicję sytuacji. Ogólnie chodzi o wpływanie na innych.
Wiedząc o tym, że dana jednostka przedstawia siebie w korzystnym świetle, inni mogą dzielić otrzymane od niej sygnały na dwie grupy: zachowania werbalne (bez problemu manipulowane) i te które trudniej manipulować czyli wrażenia jakie wywarły jej działania. W tym ujawnia się podstawowa…
… dokonuje własnej definicji sytuacji. Otoczenie również to robi poprzez reagowanie na jej działania i podejmowaniu pewnych działań. Najczęściej te definicje są na tyle zbliżone aby nie było jawnych sprzeczności. Nie chodzi o konsensus kiedy to każda jednostka otwarcie wyraża to co czuje i zgadza się szczerze z uczuciami innych. To ideał ale nie jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa…
… ich klasyfikacje, która jest tym samym klasyfikacją osób społecznych. Te podobieństwa i różnice wzorów osobowych, wyznaczających role jednostek, są sprawą obiektywnego zasobu kulturalnego zbiorów ludzkich.
Każdy człowiek bywa w ciągu swojego życia ośrodkiem wielu kręgów społecznych, odgrywa kolejno, niekiedy współcześnie, wiele odmiennych ról. Na jego osobowość społeczną składają sialiczne osoby społeczne…
… się informacjami dotychczas zdobytymi ważna część tej nauki zdobywana jest w szkole. Resocjalizacja- jest to wymazanie dotychczasowych informacji i zastąpienie ich nowymi polega na całkowitym przekształceniu dotychczasowego świata oraz samego siebie. By resocjalizacja była skuteczna musi powstać silna identyfikacja emocjonalna z nimi.
E. Goffman - „Człowiek w teatrze życia codziennego”.
Gdy jednostka pojawia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz