Ikonostas

note /search

Ikona- sztuka biznatyńska

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia sztuki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pntokratora umiejscowione są w centrum ikonostasu. Wierzono, że ikony Matki Boskiej również są opiekuńcze...

Prawosławie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1827

na wiernych obraz Boga ; z ikonostasu - Matka Boska, Jan Chrzciciel , apostołowie , święci. Istotną rolę...

Chrystologia prawosławna i protestancka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

wiele nie można powiedzieć, bo Bóg pozostaje tajemnicą. Nauki o Bogu szukamy w ikonach i w liturgii prawosławnej. Ikonostas...

Materiały do kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1582

także dachem cebulastym. Ikonostas (gr. eikón oznaczające obraz oraz stásis czyli pozycja, umiejscowienie...

Finlandia prezentacja

 • Politechnika Opolska
 • Zróżnicowanie społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 4011

, we wnętrzu na uwagę zasługuje ikonostas, a także siedem dzwonów, z których jeden jest darem mieszkańców...

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

. Synod pozwolił na usuwanie ikonostasów („carskie wrota"). Wprowadził ponadto niektóre formy pobożności...

Historia literatury - Imperium

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

świeczników, ikonostas, na który zużyto 422 kg złota itd. Wewnatrz mogło pomieścić się kilkanaście tysięcy...

Trzy koncepcje chrystologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043

Chrystologia - to teologiczna nauka o Jezusie Chrystusie. Wykształciły się 3 koncepcje chrystologiczne: 1. Chrystologia oddolna : takie patrzenie na osobę Jezusa Chrystusa gdzie najpierw dostrzegamy Go jako człowieka (syn cieśli). Takim Go też poznali apostołowie (syn człowieczy - syn Boży) ( Dz....