II Rzeczpospolita - strona 14

Egzamin z polskiego

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Anna Rosner
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3220

Pytania dotyczą zagadnień takich jak: religia, wyrok sądu szlacheckiego, pożyczka, postępowanie cywilne, zasady prawa rycerskiego, główne postanowienia noweli sierpniowej. Drodzy studenci I roku WPiA, Chcąc ułatwić Państwu naukę i przygotowanie do egzaminu z historii państwa i prawa Polski p...

Wiedza o zarządzaniu - wkład Polaków

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dr Katarzyna Rogalińska
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

Polaków w kolejnych okresach ich narodowych dziejów: Rzeczypospolitej Szlacheckiej, II Rzeczypospolitej...

Polskie propozycje zjednoczenia Europy - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

się współpraca narodów sło­wiańskich. W okresie tworzenia się II Rzeczypospolitej wśród Polaków rodziły się różne...