Egzamin z polskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z polskiego - strona 1

Fragment notatki:Pytania dotyczą zagadnień takich jak: religia, wyrok sądu szlacheckiego, pożyczka, postępowanie cywilne, zasady prawa rycerskiego, główne postanowienia noweli sierpniowej.

Drodzy studenci I roku WPiA,
Chcąc ułatwić Państwu naukę i przygotowanie do egzaminu z historii państwa i prawa Polski przygotowaliśmy przykłady pytań, które stosujemy na egzaminie z naszego przedmiotu. Egzamin z historii państwa i prawa polskiego składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się pytania testu zamkniętego, w drugiej trzeba omówić wskazane instytucje, w trzeciej zaś rozwiązać kazusy. We wszystkich trzech częściach znajdują się pytania tak o instytucje prawne, jak ustrojowe. W każdej części znajdziecie Państwo pytania dotyczące wszystkich epok objętych programem: od średniowiecza do XX - lecia międzywojennego. Najważniejsze i najwyżej oceniane są kazusy. Zadania nie są rozwiązane. Prosimy o samodzielną pracę i w razie trudności ewentualną konsultację z prowadzącymi zajęcia pracownikami naszego zakładu. Życzymy powodzenia. Pracownicy Zakładu Historii Państwa i Prawa Polski Instytutu Historii Prawa U.W.
CZĘŚĆ I
Regalia to:
dziedziny działalności gospodarczej zastrzeżone dla monarchy obowiązki wojskowe posiadaczy dóbr na prawie rycerskim
ogół tzw. ciężarów prawa książęcego
Do schyłku XV w. funkcjonowały w Polsce wyłącznie sejmy walne wyłącznie sejmy prowincjonalne
zarówno sejmy walne jak i prowincjonalne. Wyrok sądu szlacheckiego w XV w. był ostateczny podlegał zaskarżeniu do króla
podlegał zaskarżeniu do sądu wiecowego
Ekscepcje dylatoryjne w procesie ziemskim powodowały:
odroczenie rozpoznania sprawy oddalenie pozwu
procesową dyskwalifikację dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa
Sąd podkomorski obejmował swą jurysdykcją:
szlachtę nieosiadłą
szlachtę osiadłą ogół szlachty Czwarciznę stosowano przy dziedziczeniu:
ogółu dóbr dziedzicznych
tylko dóbr macierzystych
tylko dóbr ojczystych Posłów na sejm walny wybierały sejmiki:
elekcyjne
deputackie przedsejmowe Powiaty w Polsce wykształciły się jako: okręgi administracyjne (starostwa)
okręgi sądowe (sądów ziemskich) okręgi wojskowe (chorągwie pospolitego ruszenia rycerstwa)
Pożyczkę zabezpieczano:
umową ewikcji (zastępu)
zakupem renty
umową zastawu Zapis dożywocia zapewniał wdowie/wdowcowi:
odziedziczenie majątku po zmarłym małżonku
prawo dożywotniego pobierania czwartej części dochodu z majątku zmarłego małżonka
prawo dożywotniego użytkowania całego majątku zmarłego małżonka, bez prawa obciążania go

(…)

… na stosie. Najprawdopodobniej taki los czeka świdnickich heretyków.
W grudniu 1936 r. 58 letni dziennikarz codziennej gazety, Aleksander Głowacki obraził w swoim felietonie Jana Skrzetuskiego. Został skazany przez sąd grodzki na grzywnę z zamianą na areszt. Głowacki był oburzony: postanowił zaskarżyć wyrok. Przyszło mu do głowy, że poszuka sprawiedliwości przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym. Czy miał rację? Jeśli nie, gdzie powinien się udać?
Najwyższy Trybunał Administracyjny rozstrzygał o prawidłowości decyzji administracyjnych, nie był natomiast organem apelacyjnym w ramach sądownictwa powszechnego. Głowacki powinien odwołać się do sądu okręgowego, który był instancją odwoławczą od sądu grodzkiego.
Wczesną zimą 1399 r. średniozamożny rycerz Karol z Rajewa postanowił porwać urodziwą…
…. Wahał się między: Najwyższym Trybunałem Administracyjnym a sądami: okręgowym i apelacyjnym. Jaki sąd winien wybrać? Dlaczego?
Powinien odwołać się do sądu okręgowego, gdyż ten właśnie jest sądem II instancji od postanowień sądów grodzkich.
113. W 1903r. Wincenty Łukasiewicz z żoną Weroniką i trzyletnim synkiem Kazimierzem wyemigrował z Jasła za chlebem i osiadł w okolicach Wiednia. Ćwierć wieku później…
… przetrwania, lub chociaż utrudnienia współpracy Ryczyńskiego z OUN? Jakie?
25 – letni Jan Kowalik z Warszawy został skazany 13 IX 1935 r. przez tamtejszy sąd grodzki za obrazę Antoniego Drabka, urzędnika Zarządu Miejskiego, na dwa tygodnie aresztu. Skazany nie pogodził się z – nieprawidłowym jego zdaniem wyrokiem i postanowił go zaskarżyć. Wahał się między: Najwyższym Trybunałem Administracyjnym a sądami…
… je w sądzie.
Podkomorzy kijowski Szczęsny Charliński sądził w 1599 r. sprawę Pawła Moniwida Dorohostajskiego z Fiodorem, Haponem, zdanem i Fiodorem Trypolskimi. Jakie prawo regulowało wówczas na tamtym terenie procedurę w tej kwestii? Dlaczego? Czego dotyczył konflikt między nimi?
Pod koniec XVI wieku na terenie województwa kijowskiego obowiązywał II Statut Litewski (w redakcji z 1588, tzw. statut wołyński…
… - nie był pewny odpowiedzi, ale wydawało mu się, że TS jest powoływany przez Sejm i złożony z 12 senatorów i posłów. Czy miał rację?
Stanisław nie miał racji. Według konstytucji kwietniowej sędziów do Trybunału Stanu wybierał Prezydent, spośród kandydatów przedstawionych mu w liczbie podwójnej przez Sejm i Senat. TS składał się z 6 sędziów i 6 ich zastępców, pod przewodnictwem I Prezesa Sądu Najwyższego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz