Wiedza o zarządzaniu - wkład Polaków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiedza o zarządzaniu - wkład Polaków  - strona 1 Wiedza o zarządzaniu - wkład Polaków  - strona 2 Wiedza o zarządzaniu - wkład Polaków  - strona 3

Fragment notatki:

Wkład Polaków w kształtowanie się wiedzy o organizacji i zarządzaniu Z rozwojem wiedzy o organizacji i zarządzaniu wiążą się nazwiska wielu polskich uczonych, jak również reprezentantów organizacyjnej praktyki. Polacy nie tylko z dużym powodzeniem przyswajali sobie idee zachodnich autorów, ale poprzez własne badania i eksperymenty, a także wyniki gromadzonego doświadczenia idee te twórczo rozwijali i wzbogacali. Istnieją podstawy do sformułowania tezy, że osiągnięcia Polaków i to zarówno z okresu przednaukowego, jak i z czasów współczesnych stanowią ważny element dorobku światowej myśli organizacyjnej.
Dotyczy to np. wypracowanych w dawnych wiekach sposobów funkcjonowania
państwa, gospodarki i społeczeństwa. Zdaniem znanego w świecie historyka, N. Daviesa. Polska stworzyła w tym zakresie bardzo oryginalne
rozwiązania, które - w sensie pozytywnym - odróżniały ją od większości państw europejskich.
Świadczy o tym np. dość szeroki udział obywateli w życiu publicznym, zapewnienie im swobody działania, tolerancji dla wypowiadanych poglądów społecznych, politycznych czy religijnych, rozstrzyganie spornych problemów poprzez poszukiwanie konsensusu, zawieranie umów społecznych itp. Te i podobne koncepcje występują dziś powszechnie w ideologii współczesnych liberalnych demokracji, a dla wielu krajów jeszcze dziś stanowią niedościgły wzór i przykład do naśladowania.
O wysokim poziomie organizacyjnego myślenia w Polsce w poprzednich wiekach świadczą niektóre z opublikowanych wówczas dzieł, a m.in. wspomnianego już - działającego w Polsce czeskiego dysydenta - J. A. Komeńskiego (1592-1670), pisarza i działacza politycznego - A. F. Modrzewskiego (1503-1572) czy autora pierwszej polskiej pracy na temat rolnictwa, A. Gostomskiego (1508-1580). U ostatniego z wymienionych
znajdujemy niejako filozofię gospodarowania w rolnictwie. Autor wskazał tam na niektóre, nader istotne problemy organizacyjne, wciąż zresztą aktualne, jak konieczność właściwego doboru ludzi do wykonywanych zadań, uwzględniania ich walorów moralnych i intelektualnych, potrzebę organizowania pracy w sposób respektujący konieczność posiadania niezbędnych rezerw, a także celowość “trzymania się” zasady oszczędnego gospodarowania zasobami.
Za dowód wysokiego poziomu polskiej myśli organizacyjnej okresu przednaukowego można też uznać dzieło Komisji Edukacji Narodowej z roku 1773. Można je uznać za przykład organizacyjnego mistrzostwa i to zarówno w
sferze koncepcyjnej, jak i wykonawczej. W dokonanej przez KEN reformie oświaty uwzględniono m.in. fazę preparacji. a w jej ramach sformułowanie celów działania, planowanie pracy oraz pozyskiwanie zasobów, fazę realizacji, a także kontroli. Reforma została przeprowadzona niejako w myśl teorii cyklu zorganizowanego działania, której -


(…)

… przedsiębiorstwem. Był on profesorem Politechniki Lwowskiej, w której przez wiele lat pełnił także różne funkcje administracyjne, m.in. dziekana i prorektora, a także rektora. Zarówno jako dydaktyk jak i organizator procesów dydaktycznych w uczelni starał się Hauswald kształtować u przyszłych inżynierów praktyczne umiejętności organizacyjne konsekwentnie twierdząc, że sama teoria nie wystarcza do rozwiązywania…
… ten formułują przedstawiciele współczesnych kierunków nauki o zarządzaniu. Polskich uczonych, których prace wspierały rozwój światowej myśli organizacyjnej zna literatura naukowa, naturalnie, znaczenie więcej. Wśród najbardziej zasłużonych zazwyczaj wymienia się jeszcze Z. Rytla (1880-1947), A. Rotherta (1870-1937), W. Balińskiego (1889-1979), S. Rudniańskiego (1887-1941), a przede wszystkim wspomnianego…
… w Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr.
W następnych latach nauka o zarządzaniu nie tylko stopniowo odzyskiwała utracone pozycje, ale nawet znacznie poszerzyła zakresy swego oddziaływania. Oprócz przemysłu, w obszarze którego powstała i początkowo rozwijała się, wkroczyła na teren handlu i budownictwa, administracji państwowej i obrony narodowej, oświaty i służby zdrowia.
Niebawem okazało…
Uniwersytetu Lwowskiego, S. Rudniański.
W szeregu dzieł, z których największą sławę przyniosła mu “Technologia pracy umysłowej” wskazał on na negatywne skutki zjawiska nadmiernego zmęczenia związanego z pracą i potrzebę podejmowania w tym zakresie odpowiednich działań profilaktycznych
. Owe zjawiska, określane dziś mianem pracoholizmu, zataczają - jak wiadomo -coraz szersze kręgi i stają się prawdziwą plagą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz