Bezpieczeństwo wewnętrzne - sekcja administracyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo wewnętrzne - sekcja administracyjna - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera takie, informacje, jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sekcja administracyjna, sekcja samorządowa, sekcja ogólna, kancelaria główna, główny urząd statystyczny, korpus ochrony pogranicza, wojewódzkie władze administracji ogólnej, powiatowe władze administracji ogólnej, organy samorządu powiatowego, organy samorządu gminnego, Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie, państwowy zakład higieny, dział polityczno-administracyjny, dział samorządowo-gospodarczy, policja polityczna II RP.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiadomości z przedmiotu Historia bezpieczeństwa wewnętrznego. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (M.S.W.) - urząd administracji rządowej funkcjonujący w Polsce w czasie dwudziestolecia międzywojennego, bezpośrednio wywodzący się ze struktur powołanych przez władze regencyjnego Królestwa Polskiego. Był to jeden z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych resortów II Rzeczypospolitej, mający kluczowe znaczenie w kwestii wpływu na sytuację społeczno-polityczną w państwie. Do jego głównych zadań należały następujące sprawy: utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ogólny zarząd w kraju, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz statystyka administracyjna. Po wybuchu II wojny światowej działalność w zakresie administracji spraw wewnętrznych przejęły odpowiednie organy Naczelnych Władz Państwowych na Uchodźstwie.
Pierwsze struktury resortu zostały utworzone jeszcze podczas trwania I wojny światowej. W dniu 6 grudnia 1916 r. Niemcy i Austro-Węgry ogłosiły powołanie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. Jednym z Rady organów był Departament Spraw Wewnętrznych, którym kierował Michał Łempicki. Głównymi zadaniami departamentu była organizacja administracji terenowej i statystycznej oraz powszechnej służby zdrowia, a także opracowanie przepisów ordynacji wyborczej dla samorządu miejskiego.
Na podstawie dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim departamenty przekształcono w ministerstwa. Przepisy weszły w życie 1 lutego 1918 r., zgodnie z nimi utworzone zostało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu podlegały: ogólny zarząd krajowy i samorząd lokalny, policja, służba zdrowia, budownictwo i odbudowa kraju, transport wodny, drogi lądowe i środki komunikacji, poczty i telegrafy, naturalizacja państwowa, statystyka ogólna, ubezpieczenia państwowe, nadzór nad prasą.
Pierwszym Ministrem Spraw Wewnętrznych został Jan Stecki (w rządzie Jana Kucharzewskiego).
W pierwszej połowie 1918 r. została ustalona struktura wewnętrzna MSW, która opierała się na wcześniejszej organizacji Departamentu Spraw Wewnętrznych. Przedstawiała się ona następująco:
- Sekcja Administracyjna Wydział Administracji Ogólnej
Wydział Policji
Dyrekcja Służby Zdrowia
Wydział Budownictwa i Odbudowy Kraju
Wydział Weterynarii
- Sekcja Samorządowa Wydział Samorządu Miejskiego
Wydział Samorządu Ziemskiego
- Sekcja Ogólna Wydział Prawny
Wydział Statystyczny
Wydział Ubezpieczeń
Wydział Emigracji i Reemigracji
Wydział Poczt, Telegrafów i Telefonów
Wydział Społeczno-Polityczny
- Kancelaria Główna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II Rzeczypospolitej (1918-1939) 17 listopada 1918 r. Józef Piłsudski powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Pod względem prawno-organizacyjnym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zachowało ciągłość ze strukturami działającymi wcześniej w ramach prowizorium rządowego Władysława Wróblewskieg

(…)

….
W okupowanej Polsce w 1940 r. została utworzona Delegatura Rządu na Kraj. Odpowiednikiem resortu przy Biurze Delegata Rządu był Departament Spraw Wewnętrznych, na czele którego stali kolejno: Leopold Rutkowski, Kazimierz Bagiński i Stefan Korboński. W 1942 r. struktura departamentu przedstawiała się następująco:
Departament Spraw Wewnętrznych Wydział Ogólny
Wydział Samorządowy
Wydział Bezpieczeństwa
Główny Inspektorat Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa
Biuro Wschodnie
Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów w latach 1944-1945 oznaczało dla rządu w Londynie utratę realnego wpływu na sytuację w kraju. Po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i cofnięciu uznania przez mocarstwa zachodnie (5 lipca 1945 r.) działalność polskich władz emigracyjnych miała znaczenie głównie symboliczne.
W 1957 r…
… rządu do Londynu. Kontynuowało ono pracę przedwojennego ministerstwa w znacznie ograniczonym stopniu, najważniejszymi jego zadaniami były: nadzór nad cywilnymi strukturami Polskiego Państwa Podziemnego, zapewnienie łączności z krajem poprzez sieć placówek w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz kierowanie Akcją Kontynentalną.
Na początku MSW składało się z trzech Działów: Spraw Krajowych, Politycznego…
… RP Pion polityczny w policji państwowej II RP, istniał niemalże od jej powstania (nie był zatem wytworem sanacji). Pierwszą jednostką odpowiedzialną za tą formę działalności był tzw. Inspektorat DP ("Defensywy Politycznej", tak bowiem eufemistycznie określano działania o charakterze politycznym, stąd też skrót "Defa") w Komendzie Głównej. "W terenie" działał on przez funkcjonariuszy policji śledczej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz