Polska w Europie konwersatorium - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w Europie konwersatorium - skrypt - strona 1

Fragment notatki:

Granica wschodnia
(nic nie pyta,, sam dziamgoli :) )
Państwo pierwszych Piastów
słowiańszczyzna wyodrębniła się dość późno, około V w. n.e. Późniejsze ruchy ludnościowe hamowały rozwój regionu, który nabrał przyspieszenia dopiero około VIIIw. X wiek - ekspansja Polan spowodowana rozwojem społecznym
Więzi między mieszkańcami Polski
w okresie późnego średniowiecza kształtowały się zręby kulturowe państwa polskiego
w XIV wieku zauważalne są elementy ksenofobiczne, które które umacniały poczucie „polskości”
Granica zachodnia od 1466 r., aż do pierwszego rozbioru była stała. W przeciwieństwie do wschodniej... I Rzeczposlpolita Polsa:
ciązy na wschodzie
decentralizacja gospodarki i władzy. Słabość wladzy centralnej!
Okres zaborów:
„Polska pruska”, „Polska rosyjska”
łatwość przekraczania granic
„Polak katolik”
po czasie zaczęły się jednak wyłaniac różnice zaborowe
II Rzeczpospolita:
odgórna polityka integracji ziem
problem z wyznaczaniem granic wewnętrznych/administracyjnych
walki polsko- ukraińskie
walka o granice wschodnią - Litwa: problem: konferencja pokojowa w Paryżu nie ustaliła granicy wschodniej Polski. W tym samym czasie rozpoczęła się ekspansja Armii Radzieckiej. Bitwa Warszawska: Armia Czerwona szla w dwóch kierunkach → „cud nad Wisłą” 14-17 sierpnia 1920. 15 sierpnia przełomowy. Konsekwencje: podobienstwa i różnice państw europy wschodniej z sytuacją w Polsce
ROSJA: (zaczyna pytać)
Gospodarka: Pierejestrojka: podejmowano niesmiałe próby reform. Większosć bez powodzenia
duża korupcja
szybkie zniechęcenie reformami
„choroba holenderska” w ekonomii; holendrzy okryli zloża ropy i gazu; przemysl wydobywczy stał się galęzią dominującą, mialo to katastrofalne skutki dla innych gałęzi przemysłu. Inne sektory holenderskiej gospodarki podupadały. Uzaleznienie gospodarki od nadmiernego rozwoju przemysłu wydobywczego. Specyfiką przekształceń własnościowych w Rosji było powstanie grupy oligarchów
Polityka Putina - mocarstwo surowcowe
silna władza wykonawcza: część kultury politycznej; charakterystyczne dla państw europy wschodniej Ustrój federalny, silna eładza prezydenta.
Rosjanie w wybranych państwach poradzieckich (odsetek)1999-2004:
Federacja Rosyjska: 79,8
Ukraina: 17,3
Bialoruś: 11,4


(…)

… (zakłady przemysłu metalowego, maszyny rolnicze); Karol Adamiecki (jeden z twórców nauki o organizacji i kierowaniu- zwiększanie efektywności); Stefan Drzewiecki (konstruktor jednej z pierwszych łodzi podwodnych; konstruktor samolotów); Ernest Malinowski (kolej transandyjska); Kazimierz Prószyński Wobec zagrożenia wojną. Wojsko a gospodarka II RP w latach 1935-1939:
zacieśnienie kontaktów (władzy i wojska) ze światem naukowym
po przeprowadzonej ankiecie stwierdzono, że nauka polska powinna się zająć na rzecz wojska: obroną przeciwgazową, lotnictwem, służbą zdrowia - higieną, komunikacją, wyżywieniem i zaopatrzeniem wojska
problem z dostępem do literatury, niewielka liczba przekładów na język polski
REFORMA GRABSKIEGO stworzenie Banku Polskiego (1924r); zahamowanie inflacji; wymiana marki polskiej na zlotówkę…
… do 9,5% w 2008 roku.
Pierwsze lata transformacji: wzrost kosztów utrzymania, bezrobocie, spadek dochodów - niedostatek, a nawet ubóstwo
duża determinacja towarzysząca wdrażaniu transformacji systemowej, której podstawą był „plan Balcerowicza” (który jednoznacznie wyznaczył docelowy ksztalt gospodarki jako rynkowej
zmianom systemowym towarzyszyłu działania stabilizacyjne, głównie związane za zwalczaniem…
… specjalnych organów, zbudowanych zgodnie z monteskiuszowską koncepcją trójpodziału władz (art. 2 in fine).
Demokracja przedstawicielska w Polsce:
niska stabilność polityczna
16 grudnia 1922 : zabójstwo polityczne prezydenta Narutowicza
1926: zamach majowy Piłsudskiego → okres autorytaryzmu
wybory „brzeskie” Konstytucja kwietniowa - ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiejz okresu międzywojennego podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku. Weszła w życie następnego dnia. Zmianę konstytucji zwolennicy marszałka Piłsudskiego planowali już odzamachu majowego (12 maja 1926).
Na mocy Konstytucji kwietniowej w Polsce wprowadzono ustrójprezydencki-autorytarny. Ustawa konstytucyjna została w opinii opozycjiuchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji…
…: wykonawcza: kanclerz, rząd, prezydent; ustawodawcza: parlament (Bundestag, Bundesrat); sądownicza: system rządów ze specjalną rolą Federalnego trybunału Konstytucyjnego
Główne treści świadomosci politycznej społeczenstwa RFN:
niemiecki etos narodowy: wysoki autorytet panstwa (niezależny od politycznych podziałów), kojarzenie interesów jednostki z interesami państwa, świadomość współuczestnictwa, poleganie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz