Położenie Polski w Europie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Położenie Polski w Europie - strona 1

Fragment notatki:

POLSKA W EUROPIE
25.02 I 04.03.2013
2. POŁOŻENIE POLSKI W EUROPIE
Państwo pierwszych Piastów
słowiańszczyzna wyodrębniła się dość późno, około V w. n.e. Późniejsze ruchy ludnościowe hamowały rozwój regionu, który nabrał przyspieszenia dopiero około VIIIw. X wiek - ekspansja Polan spowodowana rozwojem społecznym
Więzi między mieszkańcami Polski
w okresie późnego średniowiecza kształtowały się zręby kulturowe państwa polskiego
w XIV wieku zauważalne są elementy ksenofobiczne, które które umacniały poczucie „polskości”
Granica zachodnia od 1466 r., aż do pierwszego rozbioru była stała. W przeciwieństwie do wschodniej... I Rzeczposlpolita Polsa:
ciązy na wschodzie
decentralizacja gospodarki i władzy. Słabość wladzy centralnej!
Okres zaborów:
„Polska pruska”, „Polska rosyjska”
łatwość przekraczania granic
„Polak katolik”
po czasie zaczęły się jednak wyłaniac różnice zaborowe
II Rzeczpospolita:
odgórna polityka integracji ziem
problem z wyznaczaniem granic wewnętrznych/administracyjnych
walki polsko- ukraińskie
walka o granice wschodnią - Litwa: problem: konferencja pokojowa w Paryżu nie ustaliła granicy wschodniej Polski. W tym samym czasie rozpoczęła się ekspansja Armii Radzieckiej. Bitwa Warszawska: Armia Czerwona szla w dwóch kierunkach → „cud nad Wisłą” 14-17 sierpnia 1920. 15 sierpnia przełomowy. Konsekwencje: podobienstwa i różnice państw europy wschodniej z sytuacją w Polsce
ROSJA: (zaczyna pytać)
Gospodarka: Pierejestrojka: podejmowano niesmiałe próby reform. Większosć bez powodzenia
duża korupcja
szybkie zniechęcenie reformami
„choroba holenderska” w ekonomii; holendrzy okryli zloża ropy i gazu; przemysl wydobywczy stał się galęzią dominującą, mialo to katastrofalne skutki dla innych gałęzi przemysłu. Inne sektory holenderskiej gospodarki podupadały. Uzaleznienie gospodarki od nadmiernego rozwoju przemysłu wydobywczego. Specyfiką przekształceń własnościowych w Rosji było powstanie grupy oligarchów
Polityka Putina - mocarstwo surowcowe
silna władza wykonawcza: część kultury politycznej; charakterystyczne dla państw europy wschodniej Ustrój federalny, silna eładza prezydenta.
Rosjanie w wybranych państwach poradzieckich (odsetek)1999-2004:
Federacja Rosyjska: 79,8
Ukraina: 17,3
Bialoruś: 11,4
Litwa: 6,3
UKRAINA:
1991: powstanie niepodległej Ukrainy; prezydent: Leonid Krawczuk (dobre relacja z Polską; odcinanie się od Rosji) → 1994 prezydentem został Leonid Kuczma (zaczął uczyć się ukraińskiego:P, współpraca ukraińsko-amerykańska; zaktywizowano współpracę z Polską; rozwiązał kwestię Krymu (mieszanka kulturowa, etniczna)


(…)

… na niemieckim wysiłku, niemiecka pilość, wydajność z pracy, zadowolenie z pracy, wola pracy, dokładność - jakość produktów, zdolność organizacyjna, niemiecka oszczędność, wysoka ocena osiągnięc jednostki, pedanteria, solidarność narodowa - poczucie wspólnoty, duma z osiagnięć kulturowych narodu niemieckiego
cechy społeczne typowe dla społeczenstwa Niemiec, które jest połeczeństwem wyrosłym na kanwie historii narodu niemieckiego?
podkreslanie roli narodu jako spójni politycznej (wynikało z dawnego podziału terytorium niemieckiego); rozpowszechnienie w świadomości politycznej panstwa jako czynnika dominującego - dojrzałość polityczna)
przeświadczenie ogółu o wysokim poziomie niemieckiej dojrzałości świadomości politycznej; specyficzny styl pracy (pilność, obowiązkowość, dobra organizacja)
z przekonania…
…. Negatywne nastawienie do Polaków! Dyskryminacja uczniów, problem z polskimi nazwiskami, Zachodni sąsiedzi Polski: NIEMCY 7 marca 2012
Po II wojnie światowej: podział na 4 strefy okupacyjne (UK, USA, ZSRR, Francja)
4D: demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja, denazyfikacja 21 września 1949: powstanie RFN
7 października 1949L: powstanie NRD
1961: budowa muru berlińskiego (również podział Berlina)
inkorporacja NRD przez RFN o kolejne landy. Zjednoczenie Niemiec: inkorporacja do RFN landów należących do NRD
nie przychodzili oni głębokich zmian jeżeli chodzi np. o kwestie prawne
masowe demonstracje
listopad 1989 Helmut Kohl ogłosił 10 punktowy plan zjednoczenia
8 listopada 1989 upadek muru berlińskiego
3 października 1990 przyłączenie NRD do RFN
Niemcy są: republiką (nazwa: Republika Federalna Niemiec…
…: wykonawcza: kanclerz, rząd, prezydent; ustawodawcza: parlament (Bundestag, Bundesrat); sądownicza: system rządów ze specjalną rolą Federalnego trybunału Konstytucyjnego
Główne treści świadomosci politycznej społeczenstwa RFN:
niemiecki etos narodowy: wysoki autorytet panstwa (niezależny od politycznych podziałów), kojarzenie interesów jednostki z interesami państwa, świadomość współuczestnictwa, poleganie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz