Humana - strona 5

Jarosław Iwaszkiewicz - wiersze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1253

w małość wierszy / Olbrzymi pogłos - vox humana. [Umrzeć trzeba...] Umrzeć trzeba - lecz lepiej i trudniej...

Ius quod ad obligationes II

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

aureorum): (…) si maiore casu, cui humana infirmitas resistere non potest (…) D. 50,8,2,7 (Ulpianus libro...

Rozwój teorii rachunkowości.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1197

różną ilość głów (capitatio Humana). Przykładowo posiadacze bydła płacili podatek od liczby posiadanych...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

zawarte I dopełnione nulla humana potestat-  Żadna ludzka władza nie może rozerwać małżenstwa separatio...

Socjologia - zadania domowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2814

, rodzina, gmina, państwo, na coniugium, civitas (odpowiednik greckiej polis), gens, societa humana...

Początki prawa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1484

naturalne oraz lex humana jako prawo pozytywne. Systemem prawnym basenu śródziemnomorskiego mającym...

Prawo a moralność - Leon Petrażycki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

- wszystkim, WSZYSTKIM, „Res Humana” 2008, nr 3-4, s. 15. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa...

Teoria i filozofia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 6321

(lex humana). Chodzi o to, że tu jest jakby uzasadnienie prawno- naturalne istnienia prawa ludzkiego...