Homomorfizm grup

Homomorfizm - oznaczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

będzie homomorfizmem grup (f: G→G'). Obrazem f nazywamy zbiór Imf = { g  G : aG: f(g) = a } G' Jądrem f nazywamy...

Grupy ilorazowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

к jest homomorfizmem grup. TTTWIIIERDZZZENIIIE... Jądro homomorfizmu f:G→G' jest dzielnikiem...

Twierdzenia i definicje z egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra liniowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2709

. Homomorfizm grup. Forma kwadratowa. Co to znaczy, że forma kwadratowa jest w postaci kanonicznej? Elipsy...

Grupy symetryczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

(ii) e○x = x xX, e - element neutralny w grupie G. DEF: :: Homomorfizm grup permutacji nazywa...

Teoria kategorii

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

między zbiorami, teorię grup badając własności homomorfizmów grup, topologię badając własności funkcji ciągłych...