Homo oeconomicus - strona 8

Historia socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

według niego problematykę społeczną; człowiek to nie tylko homo oeconomicus, a społeczeństwo nie służy tylko do zapewniania...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4949

Tematyka zajęć: Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki w zarządzaniu Konkurencja rynkowa - o cnotach...

Socjologia organizacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 6552

Zagadnienia dotyczą m.in.: obserwacja zachowań ludzi, empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny, funkcje badań socjologicznych, przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji, społeczeństwo organizacyjne, podział grup społecznych, rola społeczna, wzór osobow...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agata Austen
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2198

- pomiar czasu wykonania poszczególnych elementów w procesie pracy Homo oeconomicus - model człowiek...

Socjologia - hasla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

, jaka jest tzw. burza mózgów. homo oeconomicus - model człowieka, w którym zakłada...

Socjologia organizacji - 96 zagadnień

 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2527

Przedmiot Socjologii Organizacji - 96 zagadnień Przedmiot Socjologii Organizacji Pojęcie wewnętrznej i zewnętrznej obserwacji zachowań ludzi. W metodologii badań socjologicznych wyróżnia się dwa sposoby obserwacji rzeczywistości społecznej - obserwację zewnętrzną i wewnętrzną. Obserwacja zewnętrzna...