Homo oeconomicus - strona 3

Modernizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2807

powinna opierać się na logice rynku (homo iuridicus = homo oeconomicus), ponieważ w obu dziedzinach dominującym...

Makroekonomia- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2219

nurtu - uznanie modelu homo oeconomicus - budowanie teorii makroekonomicznych na podstawach...

Ewolucja koncepcji zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 889

w organizacji: homo oeconomicus (człowiek ekonomiczny) - człowiek jest istotą racjonalną, podatną...

Mikroekonmia - Teoria użyteczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2268

, którym dysponuje oraz cen rynkowych nabywanych dóbr  Racjonalność decyzji (Homo Oeconomicus)  konsument dokonuje...

Założenia w modelach

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Założenia (neo)klasyczne. Homo Oeconomicus Podstawowe założenie ekonomii (neo)klasycznej.  Jednostka...

Wykład - kierunek teoretyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

homo oeconomicus i wolnej konkurencji należy za pomocą wolnej konkurencji skorygować tzn. uwzględnić...

Historia myśli ekonomicznych

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2275

- stosownie do ich własnych interesów * zasada korzyści materialnej (homo oeconomicus) * kapitalizm...

Liberalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1232

za to Adamowi Smith(Bogactwo Narodów) - wolna konkurencja, wolny rynek, sprzeciw wobec merkantylizmu. Homo...