Histydyna - strona 4

Wejściówka-metoda Bradford

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Maria Mucha
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

aminokwasowymi. Z barwnikiem reagują głównie reszty argininy, w mniejszym stopniu reszty histydyny, lizyny...

Enzymologia- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

są reszty seryny (Ser, S), treoniny (Thr, T) tyrozyny (Tyr, Y) kinazy pochodzenia prokariotycznego histydyny...

Koenzymy flawinowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2436

( -CH2OH ) grupa formiminowa ( -CH=NH ) Przemiany glicyny, seryny, tryptofanu i histydyny Biosynteza puryn...

Bialka - Reakcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2688

fosforu - POCl3 Seyna, treonina, histydyna Zwiększenie zdolności emulgowania i żelowania Bez zmian...