Oznaczenie aktywności acetylocholinoesterazy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Oznaczenie aktywności acetylocholinoesterazy - omówienie - strona 1  Oznaczenie aktywności acetylocholinoesterazy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Oznaczenie aktywności acetylocholinoesterazy
Zasada oznaczenia acetylocholinoesterazy:
Enzym acetylocholinoesteraza hydrolizuje dodawany jako substrat jodek acetylotiocholiny na kwas octowy i tiocholinę. Tiochilina łączy się z połową DTNB (odczynnik Ellmana). Druga połowa jon 5-tio-2-nitrobenzoesowy daję żółtą barwę, której absorbancję mierzymy przy 412 nm. Zachodzące reakcje:
(CH3)3N+CH2CH2SH + pH 6-8 Tiocholina kwas 5,5-ditio-bis(2-nitrobenzoesowy)
+ + H+ 2-nitrobenzoeso-5-merkaptocholina kwas 5-tio-2-nitrobenzoesowy
Obliczenie aktywności acetylocholinoesterazy:
V [mmol/min/ml PC] = (tg412 x min x 2000) / (13,6 mmol-1 x cm-1 x 1000)
2000- współczynnik uwzględniający rozcieńczenie hematokrytu (2000 x 0,05% = 100%)
13,6- milimolowy współczynnik absorpcji dla jonów 5-tio-2-nitrobenzoesowych
Występowanie:
Błona erytrocytów
Mózg, rdzeń kręgowy, płytki motoryczne mięśni szkieletowych, mięśni gładkich drzewa oskrzelowego i pęcherza
Składnik synaps cholinergicznych oraz połączeń nerwowomięśniowych
Aktywność w błonie erytrocytów można przełożyć na aktywność w uk nerwowym.
Funkcja:
Rozkłada estry choliny (działa na wiązanie estrowe)- hydrolaza.
Rozkłada acetylocholinę- jeden z głównych neurotransmiterów.
Hydrolizowana jest na tiocholinę i resztę kw octowego.
Inhibitory:
Zw fosforoorganiczne
Fenoksyoctowe
Karbaminianowe
Toksyny sinicowe
Nadmiar substratu hamuje aktywność AChE.
Zw fosforoorganiczne wiąże się z gr OH seryny w centrum aktywnym.
Jest to reakcja analogiczna do reakcji fizjologicznej z substratem.
Jeśli enzym jest zablokowany- nadpobudzenie uk nerwowego.
Miejsce hydrolizy substratów znajduje się w esterazowym obszarze enzymu zawierającym serynę i jest funkcjonalnie połączone z miejscem łączącym substrat oraz z hydrofobowymi regionami odpowiedzialnymi za wiązanie alkilowych podstawników w cząsteczce substratu. Istotną rolę w funkcjonowaniu aktywnego miejsca w enzymie odgrywają reszty takich aminokwasów jak seryna, histydyna, kwas glutaminowy.
Funkcja formy S acetylocholinoesterazy związana jest z hydrolizą neurotransmitera acetylocholiny. Przewodzenie impulsów nerwowych w organizmie odbywa się wzdłuż neuronów. Przewodzenie impulsu między dwoma neuronami zachodzi poprzez szczelinę synaptyczną.

(…)

… związana jest z hydrolizą neurotransmitera acetylocholiny. Przewodzenie impulsów nerwowych w organizmie odbywa się wzdłuż neuronów. Przewodzenie impulsu między dwoma neuronami zachodzi poprzez szczelinę synaptyczną. Błona neuronowa w stanie spoczynku jest spolaryzowana. Jeżeli nastąpi jej depolaryzacja, wówczas impuls przemieszcza się w kierunku zakończenia neuronu. Gdy impuls dotrze do synapsy powoduje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz