Histogram - strona 16

Ekonometria - laboratoria 6

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

  powinny  mieć  rozkład  normalny   o wartości średniej równej zero – N(0, σ).    Histogram for RESIDUALS...

Statystyka - teoria

 • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

, proste, kombinowane, szczegółowe, ogólne. Zdefiniuj i podaj zastosowanie histogramu i diagramu Histogram...

Szeregi statystyczne

 • Statystyka opisowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4669

stosowane typy wykresów: histogramy (wykresy słupkowe) - zbór przylegających prostokątów, których podstawy...

Grafika rastrowa - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463

bitowy po konwersji metodą dyfuzji błędu) Histogram jest to wykres słupkowy, na którym wykreślona...

Graficzne przedstawianie danych (SEM IV)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Joanna Tarasińska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

przedstawienia du ej próby jest oczywiście znany nam ju histogram. Innym po ytecznym sposobem przedstawienia du...

Błędy i niepewności pomiarowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

pomiarów przedstawimy na wykresie noszącym nazwę histogramu. Aby narysować histogram, należy podzielić...