Hiperinflacja - strona 5

Makroekonomia - wykład 13, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

. Hiperinflacja - powyżej 150% niemożliwe stają się racjonalne zachowania ekonomiczne. Prowadzi to do załamania...

Wykład - clauzula rebus standi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

, rozruchy) i inne (hiperinflacja, głęboki kryzys gospodarczy) 2) zmiana ta pociąga za sobą nadmierna...

Makroekonomia - system bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

nieskończony) wzrost podaży pieniądza => hiperinflacja Kto miałby drukować pieniądze?  upadek systemu...

Inflacja - Deflacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

rocznie 0% Inflacja galopująca - to wzrost cen rzędu dwucyfrowego Hiperinflacja - trzycyfrowy wzrost cen...

Wzrost niezrównowa_ony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

) inflacji w gospodarce następuje ożywienie, Gdy przeradza się ona w hiperinflację (2 lub 3 cyfrową...

Opracowanie zagadnień z ekonomii 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

rocznej, Hiperinflacja - roczny wzrost cen powyżej 100%. 29. Teorie inflacyjne. Teoria inflacji popytowej...

Inflacja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

rośnie -HIPERINFLACJA-bardzo szybki, skoncentrowany w czasie wzrost stopy inf., która może osiągnąć...

Inflacja i krzywe Phillipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 2926

hiperinflacji. W krótkim okresie zmiany M prowadzą do zmian M/P, pobudzając także zmiany r i Y. Dopiero...