Heliaja

note /search

Demokracja ateńska- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1225

został pozbawiony wszystkich uprawnień politycznych, które zostały przekazane Radzie Pięciuset, heliai...

Państwo niewolnicze.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1694

metojków i cudzoziemców Thesmotheci (pozostałych 6 archontów) >wyznaczanie posiedzeń heliai...

Historia Powszechna-test z odpowiedziami

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 2044

Do urzędów ministerialnych w absolutnej Francji należały urzędy: (BC) gubernatorzy generalny kontroler finansów sekretarz stanu (było ich 4) Generalny kontroler finansów we Francji: (A) wykształcił się z nadintendenta finansów powstał jako urząd w XVI w. stał na czele kancelarii królewskiej V...

Historia powszechna - skrypt.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2513
Wyświetleń: 4123

skargami prywatnymi - doprowadzali strony do ugody a jeśli to się nie udało, kierowano sprawę do heliai...