Historia państwa i prawa - sądownictwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - sądownictwo - strona 1

Fragment notatki:

SĄDOWNICTWO SĄD PRZYSIĘGŁYCH (HELIAIA): - wprowadzony przez Solona, 6000 osób, po 600 (500 przysięgłych i 100 z-ców) z każdej fyli terytorialnej, losowani przez archontów, pełnoprawni obywatele 30 lat; od IV pne nie losowano, przysięgłym mógł być dożywotni każdy chętny
- dzieliła się na 10 sekcji (dikasterii), przewodniczył składowi jeden z thesmothetów, sprawy ważniejsze rozstrzygano na obradach 2-3 połączonych sekcji, w procesach publicznych 501 orzekało heliastów, w cywilnych z wartością sporu 1000 drachm orzekało 401 heliastów, poniżej 100 drachm 201 heliotów
- dokonywał też dokimazji urzędników, przyjmowanie ich sprawozdań, ostateczne zatwierdznie ustaw Ekklezji
SĄDY KOLEGIALNE: Aeropag - od połowy V pne organ tylko sądowy, rozstrzygał o popełnieniu: umyślnego zabójstwa, zranienia z zamiarem pozbawienia życia, trucicielstwa, podpalenia Sąd efetów - 51 osób, wybieranych spośród 50letnich obywateli, rozstrzygał w: zabójstwach nieumyślnych, czynach wyłączających karalność (obrona konieczna, zabójstwo przypadkowe) Kolegium Jedenastu - 10 członków losowanych z każdej fyli i pisarz, nadzór nad wykonywaniem kar więzienia, wyroków śmierci, kar cielesnych, sąd nad przestępcami schwytanymi na gorącym uczynku (np. złodziejami) Kolegium Czterdziestu - sędziowie gminni losowani po 4 z każdej fyli, najpierw sąd objazdowy, od V pne stały, drobne sprawy cywilne z wartością sporu mniejszą niż 10 drachm
SĄDY JEDNOOSOBOWE: sędziowie rozjemczy - mogli nimi być obywatele 60lat musieli się do tego zgłosić sami pod rygorem utraty praw obywatelskich, dzieleni na rozjemców publicznych (rozpatrywali sprawy niesporne i dochodzone skargami prywatnymi - doprowadzali strony do ugody a jeśli to się nie udało, kierowano sprawę do heliai) i prywatnych (ustalani przez prywatne osoby, nie było odwołania od ich decyzji) ŹRÓDŁA PRAWA § 1 - Pojęcie źródeł prawa źródła prawa w znaczeniu materialnym - zespół czynników wpływających na kształtowanie się norm prawnych w znaczeniu formalnym (fontes iuris oriundi) - formy powstania prawa, czynniki prawotwórcze, które przyczyniły się do jego powstania, trzy formy: zwyczaj, stanowienie, precedens w znaczeniu poznawczym (fontes iuris cognoscendi) - wszelkie efekty działania prawotwórczego, zachowane do naszych czasów w formie spisów i zbiorów norm prawnych bezpośrednie - to teksty prawne, pośrednie - przekazy o txt prawnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz