Społeczna geneza i zasady kształtowania starożytnych miast

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna geneza i zasady kształtowania starożytnych miast - strona 1 Społeczna geneza i zasady kształtowania starożytnych miast - strona 2

Fragment notatki:


SPOŁECZNA GENEZA I ZASADY KSZTAŁTOWANIA STAROŻYTNYCH MIAST
* Miasta powstały w długim procesie kształtowania się złożonych struktur społecznych i odpowiadających im form przestrzennych. Rozwijały się wraz z podziałem pracy na zajęcia rolnicze i nierolnicze, wraz ze wzrostem produktywności rolnictwa, które stawało się zdolnego wytworzenia nadwyżek żywności mogących zaspokoić potrzeby wojowników, kapłanów, kupców i wyspecjalizowanych rzemieślników.
* Złożoność jest jedną z cech kompozycji miejskiej. Należy również odnotować pojawienie się doskonałych form geometrycznych świadczących o tym, że znajomość porządku matematycznego wpływała na dzieła architektury. Intrygujące jest również to, że wybór miejsca zdaje się odpowiadać precyzyjnym i prawie naukowym kryteriom, o czym świadczyć może Byblos założone 2800 lat przed Chrystusem.
* Dzięki rolnictwu i hodowli człowiek stał się panem środowiska, tworząc bogactwa umożliwiające dalszy postęp techniczny: wynalazł radio, pojazd kołowy, metalurgię. Stwarzając podstawy świata wiejskiego, ale równocześnie struktury władzy, nierówności społeczne i hierarchie, ówcześni ludzie rozpoczęli długą historię Europy i jej miast. * Wracając do Bliskiego wschodu, można zauważyć, że miasta starożytnej Mezopotamii miały już stosunkowo złożoną strukturę. Sumeryjski typ miasta- świątyni był założony na planie owalnym i otoczony murami z obronnymi basztami. Kręte uliczki przecinały poszczególne dzielnice w sposób przypadkowy. Część północno- zachodnia (od strony korzystnych wiatrów) tworzyła dzielnice rezydencjalną dla osób uprzywilejowanych. Centrum miasta było zajęte przez kompleks budowli świątynnych i pałac, którego sztywne ortogonalne założenie kontrastowało z otoczeniem. * Urbanizacje aryjską cechowała rygorystyczna koncepcja regulowana porządkiem wojskowym. Plan miasta był dopasowany do właściwości terenu, a budynki publiczne zgrupowane blisko murów i cieków wodnych.
* Urbanizacja babilońska czerpała z tradycji sumeryjskiej i aryjskiej. Cechowały ją: porządek geometryczny całości, centralne umiejscowienie głównego sanktuarium i ekscentryczne zlokalizowanie pałacu połączonego z miastem rodzajem bulwarów i ciekiem wodnym. Główne ulice rozmieszczono na siatce geometrycznej, podczas gdy dzielnic mieszkalnych nie realizowano na sposób planowy. * Najstarsze miasta egipskie były zakładane na planie kolistym, o czym świadczy fakt, że hieroglif oznaczający miasto jest kołem. Plan miasta wyrażający pewną spójną ideę wskazuje na konsolidację władzy, która usytuowała swoją stolicę w Memfis, równocześnie rozmieszczając wzdłuż granic otoczone murami fortece.
* W opozycji do tej tradycyjnej urbanistyki Amehotep IV (ok.1358 p.n.e) wprowadza bardziej swobodne formy w swojej stolicy El- Amarna.


(…)

… i zgrupowały mieszkańców z trzech regionów i trzech kategorii społecznych, np. rybaka z wybrzeża, chłopa ze wsi i rzemieślnika z miasta. Grupy te zostały zrównoważone zgodnie ze zdolnościami i majątkiem, tworzyły nowy typ solidarności i umożliwiały zerwanie z klientelizmem rodzinnym.
* Urbanizacja grecka odzwierciedlała nową koncepcję społeczeństwa opartą- w odróżnieniu od monarchii typu azjatyckiego- na indywidualizmie, kolektywnych formach rządzenia i rozbudowie usług publicznych. Z modelu społeczeństwa i jego politycznego ustroju wynikała przestrzenna forma agory- palcu zgromadzenia obywateli decydujących o swoim losie. Przeciwieństwem agory był w pewnym sensie akropol- pierwotnie twierdza, a następnie miejsce poświęcone bogom, które budowano przez kilka stuleci. * Wraz z rozwojem demokracji ateńskiej
… znajdował się centralny plac- forum. Zamknięcie osi stanowiły często łuki triumfalne wznoszone na cześć cezarów i sławnych wodzów. Forum było miejscem handlu i przestrzenią społeczno- polityczną, obszarem aktywności publicznej, w tym także religijnej. Wokół forum były usytuowane najważniejsze budynki publiczne. Rzymianie starannie wybierali lokalizację swoich miast, kierując się przede wszystkim względami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz