Heliaja - strona 2

note /search

Powszechna historia państwa i prawa - egzamin

Pobrań: 623
Wyświetleń: 2394

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: prawo prymitywne, państwo plemienne, monarchia patrymonialna, stany społeczne i polityczne, prawo ziemskie, prawo narodów, system kar i jego ewolucja, federacja stanów amerykańskich i jej konstytucja, ewolucja prawa rzeczowego. Ponadto porus...

Proces Karny, zarys systemu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie karne
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 3878

Stanisław Waltoś PROCES KARNY Zarys systemu Wydanie piąte zmienione 10DDE30737 Warszawa 2001 Wydawnictwa Prawnicze PWN 791671 Stan prawny na dzień l października 2000 roku. KKP Projekt okładki i stron tytułowych Anna Gogolewska Ilustracje Szymon Kobyliński Schematy na okładkach Andrze...

Historia powszechna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3031

Monarchia Patrymonialna Czasookres - od połowy X do 1320 roku (koronacja Łokietka) Patrymonialna zasada władzy - wykształciła się w państwach germańskich po rozpadzie imperium rzymskiego oznaczała ona że państwo jest własnością prywatną patronium (ojcowizna) Monarcha mógł dysponować państwem jak sw...