Powszechna historia państwa i prawa - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechna historia państwa i prawa - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: prawo prymitywne, państwo plemienne, monarchia patrymonialna, stany społeczne i polityczne, prawo ziemskie, prawo narodów, system kar i jego ewolucja, federacja stanów amerykańskich i jej konstytucja, ewolucja prawa rzeczowego. Ponadto porusza takie zagadnienia, jak: republika miejska, prawa miejskie, konstytucja angielska, republika wiejska, rola jurysprudencji w tworzeniu prawa, prawo prywatne i jego systematyka, proces inkwizycyjny.

1.Powszechna historia państwa i prawa a nauki historyczne, historyczno- prawne i prawne 3
2.Dzieje państwa- problemy klasyfikacyjne i periodyzacyjne 3
3.Dzieje prawa- problemy klasyfikacyjne i periodyzacyjne 4
4.Źródła prawa w naukach historyczno- prawnych 6
5.Prawo prymitywne 7
6.Prawo archaiczne 9
7.Państwo plemienne 10
8.Monarchia antyczna 10
9.Republika antyczna 12
10.Prawo rzymskie i jego znaczenie 13
11.Romanizacja prawa w Europie po upadku państwa rzymskiego 15
12.Systematyka prawa i jej ewolucja 16
13.Monarchia patrymonialna 17
14.Pojęcie poddaństwa i jego rodzaje 22
15.Monarchia feudalna 23
16.Rozdrobnienie feudalne i rozbicie dzielnicowe 27
17.Prawo feudalne 29
18.Własność feudalna i alodialna 30
19.Własność podzielona 31
20.Państwo wyznaniowe 31
21.Prawo wyznaniowe i kościelne 32
22.Papiestwo i państwo kościelne 34
23.Prawo kanoniczne 36
24.Prawo boskie i naturalne 38
25.Państwo zakonne 38
26.Państwo świeckie 40
27.Spisy prawa zwyczajowego 49
28.Przywilej w dawnym prawie 51
29.Stany społeczne i polityczne 52
30.Grupy społeczne funkcjonujące na marginesie struktury stanowej 53
31.Znaczenie i ewolucja pojęć terra, corona, corona regni 53
32.Państwo stanowe 54
33.Systemy zgromadzeń i urzędów stanowych 59
34.Państwo wolne 61
35.Republika miejska 62
36.Prawo miejskie 64
37.Republika wiejska 73
38.Prawo wiejskie 74
39.Republika szlachecka 76
40.Prawo ziemskie 76
41.Prawo narodów 79
42.Państwo unitarne i złożone 80
43.Zjednoczone prowincje Niderlandów i konfederacja czeska 80
44.Monarchia habsburska 81
45.Ustrój polityczny i prawo państwa pruskiego 83
46.Państwo kolonialne 84
47.Geneza i ewolucja monarchii absolutnej 85
48.Organizacja aparatu państwowego w monarchii absolutnej 87
49.Państwo policyjne i państwo prawa 89
50.Prawo publiczne 90
51.Państwo konstytucyjne 91
52.Konstytucja angielska 92
53.Deklaracje niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki i francuskie Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela 94
54.Konfederacje stanów amerykańskich i ich konstytucje 95
55.Federacja stanów amerykańskich i jej konstytucja 95
56.Monarchia konstytucyjna we Francji 97
57.Konstytucje republikańskie we Francji 98
58.Monarchia konstytucyjna w Niemczech 106
59.Niemieckie konstytucje republikańskie 107
60.Państwo demokratyczne w XIX i XX wieku 111
61.Prawo wyborcze i jego demokratyzacja w XIX i XX wieku 112
62.Geneza i ewolucja rządów parlamentarno- gabinetowych w Anglii 115
63.Państwo autorytarne 129
64.Państwo totalitarne 131
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz