Habilitacja

Diagram klas - zadanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Modelowanie obiektowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1379

się na pracowników samodzielnych (tzn. z habilitacją) i niesamodzielnych (bez habilitacji). Każdy pracownik naukowy...

Zakres władztwa planistycznego gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

TEJ HABILITACJI tj Prawny interes jednostki materialnego prawa administracyjnego wyd. Lublin 1991. Zwłaszcza...

Studia na KUL-u i nauka -wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Okres wojny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

do habilitacji, pracując z robotnikami we Włocławku („Środowisko moralne pracy fabrycznej”), ale spaliły...

Hermeneutyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1400

roku, gdy był pod wpływem fenomenologii E. Husserla. W 1916 roku przedstawił habilitację na temat filozofii J. Dunsa Szkota...

UJ 1918-1939

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3857

, przeprowadzaniem habilitacji, wnioskami o mianowanie zawieszanie i usuwanie pomocniczych pracownikó naukowych...

Fenomenologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1617

, Warszawie i Toruniu. Habilitację na podstawie rozprawy O pytaniach esencjalnych, uzyskał w roku 1924...

Klasyk teorii konfliktu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

starania o habilitację. Jednak liberalizm i wydźwięk antyklerykalny jego prac naukowych stanęły...