Diagram klas - zadanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagram klas - zadanie - strona 1

Fragment notatki:

Wykonaj model (diagram klas) następującego fragmentu rzeczywistości:
Uczelnia wyższa składa się z co najmniej jednego wydziału, jednej biblioteki oraz jednej uczelnianej jednostki administracyjnej. Wydział ma swoją nazwę (np. "Wydział Matematyki i Informatyki"). Każdy wydział dzieli się na co najmniej jeden instytut charakteryzowany przez nazwę (np. Instytut Informatyki).
Pracownik uczelni ma imię i nazwisko. Pracownik uczelni musi być zatrudniony w przynajmniej jednym instytucie lub w bibliotece lub w jednostce administracyjnej (pracownik uczelni może oczywiście pracować jednocześnie np. w jakimś instytucie i bibliotece). Wyróżnioną grupą pracowników (ze względu na profil działalności uczelni) są pracownicy naukowi, którzy dzielą się na pracowników samodzielnych (tzn. z habilitacją) i niesamodzielnych (bez habilitacji). Każdy pracownik naukowy ma tytuł naukowy (np. doktor, profesor itp.).
Uczelnia oferuje przynajmniej 5 różnych kierunków studiów charakteryzowanych przez nazwę (np. informatyka). Student uczelni ma imię, nazwisko, aktualny rok studiów i PESEL. Student uczelni musi być studentem co najmniej jednego kierunku (może studiować kilka kierunków jednocześnie).
Każdy kierunek studiów składa się z kursów/przedmiotów (np. "Modelowanie obiektowe"). Każdy kurs ma swoją nazwę. Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń z przypisana łączną ilością godzin (np. 30 h wykładu i 45 h ćwiczeń). Kurs musi być prowadzony (wykładany) przez jednego lub maksymalnie dwóch samodzielnych pracowników naukowych.
Ćwiczenia odbywają się w grupach. Każdy kurs musi mieć co najmniej 1 a co najwyżej 10 grup ćwiczeniowych. Każda grupa jest prowadzona przez jednego pracownika naukowego. Grupa ćwiczeniowa musi się składać z co najmniej 6 i co najwyżej 24 studentów.
Wykład i każda grupa ćwiczeniowa mają przypisany termin i lokalizację tzn. dzień tygodnia (jeden), przedział godzin (np. 16.00-18.00) oraz budynek uczelni i salę. Jeden kurs może być oferowany na kilku kierunkach (tzn. jednocześnie mogą w nim brać udział studenci różnych kierunków) przy czym w zależności od kierunku może być albo obowiązkowy albo nieobowiązkowy/specjalistyczny (np. kurs "Modelowanie obiektowe" może być obowiązkowy dla studentów informatyki ale jednocześnie mogą się na niego zapisywać studenci matematyki, przy czym jest to dla nich kurs nieobowiązkowy/specjalistyczny).
Każdy student musi być zapisany na co najmniej na 1 kurs. Student zapisany na dany kurs musi być przydzielony do dokładnie jednej grupy ćwiczeniowej w obrębie tego kursu.
Uwagi: Model na ocenę 5.0 musi uwzględniać dokładnie, precyzyjnie, jednoznacznie i poprawnie wszystkie wyspecyfikowane w treści zadania obiekty, atrybuty, związki i relacje (np. asocjacje z licznościami, agregacje, kompozycje, generalizacje itp.), oraz powinien być odpowiednio zoptymalizowany (np. bez niepotrzebnej nadmiarowości identycznych atrybutów klas itd.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz